Příběh zemědělství – Praha

Francouzské zahrady II. – přednáška

Termín konání: 5. 3. 2019, 17:00–19:00

Francouzské zahrady II. – přednáška

Aplikace umění francouzských zahrad v našich podmínkách – Lednice, Holešov, Trója, Slavkov.

Hierarchie absolutistické společnosti po Obnoveném zřízení zemském a nově nastavené vlastnictví půdy potvrdila na Moravě dvě kontinuálně se rozvíjející centra zahradního umění, jež v následujících staletích udávala tón zahradní tvorbě – knížecí lichtenštejnskou Lednici a biskupskou (arcibiskupskou) Kroměříž. V Čechách nemají obdoby, srovnatelnými vlastníky půdy byla jen královská komora a knížata ze Švarcenberku, ty však přistupovaly k tvorbě zahrad jinak.

Pokračování série přednášek Ing. Zdeňka Nováka z cyklu Historie zahradní architektury.