Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Lesnický den

Termín konání: 10. 11. 2018, 9:00–17:00

Lesnický den, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Srdečně zveme do muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada na Lesnický den, připravený mj. u příležitosti století československého lesnictví.

Program nabídne promítání lesnických filmů, výstavu historických fotografií, ukázku lesní pedagogiky, zajímavosti ze sbírek Národního zemědělského muzea, ukázky řemeslných výrobků ze dřeva, ukázku dřevosochání.

Návštěvníci si mohou prohlédnout celou expozici muzea, výstavu Les pramenů, seznámit své ratolesti s Letokruhy – probíhajícím lektorským programem.

 

Pro rodiny s dětmi jsou připraveny tvořivé výtvarné dílny s využitím přírodních materiálů, poznávacími a soutěžními aktivitami. Součástí akce je občerstvení s možností opékání buřtů na vorařském ohništi. Celý program zpříjemní  hudba.