Příběh zemědělství – Praha

O potenciálu zapomenutých plodin (přednáška)

Termín konání: 8. 11. 2018, 18:30–20:30

O potenciálu zapomenutých plodin aneb Proč je dobré mít genovou banku

Čím se liší stará pšenice od moderní? Proč se říká Česku česneková velmoc? Co mají jiného předchůdci moderních zemědělských plodin? Jak můžeme změnou jídelníčku ovlivnit zemědělství?

Jste Z{věda}ví? Navštivte první dvě přednášky podzimního cyklu Pěstujme a jezme zdravě, který vznikl ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby.

O potenciálu zapomenutých plodin aneb Proč je dobré mít genovou banku

Planí předchůdci kulturních rostlin – kdo byli a  v čem jsou dodnes dobří

Ing. Vojtěch Holubec, CSc., Genová banka VÚRV, v. v. i.

Kdo jsou a odkud pochází planí předchůdci našich plodin. Jejich význam pro zlepšování plodin a potenciál využití planých ekotypů v současném zemědělství. Ochrana ohrožených a mizejících druhů.

Staré a méně známé plodiny – šance pro půdu i zdraví

Ing. Petra Hlásná Čepková, Ph.D., Genová banka VÚRV, v. v. i.

Renesance zapomenutých plodin. Způsob pěstování, specifická chuť, zdravotní benefity – šance nejen pro osoby se speciálními stravovacími potřebami. Jak může změna našeho jídelníčku ovlivnit zemědělství.

 

Přednášky probíhají v Objevovně (2. patro budovy Národního zemědělského muzea v Praze, Kostelní 44, Praha 7).

Vstup zdarma, registrací si rezervujete místo k sezení.

> všechny přednášky cyklu Pěstujme a jezme zdravě

O potenciálu zapomenutých plodin aneb Proč je dobré mít genovou banku, 8. 11. 2018, Národní zemědělské muzeum Praha