Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Ostravská muzejní noc 2021

Termín konání: 28. 8. 2021, 17:00–23:59

Ostravská muzejní noc 2021, Ostrava

Beseda s fotografem Jindřichem Štreitem, chemické pokusy s mlékem i nonstop směna v pivovaru – to je program letošní Muzejní noci v Národním zemědělském muzeu Ostrava. V sobotu 28. srpna od 17 hodin až do půlnoci se mohou návštěvníci těšit na bohatý program plný zábavy i poznání.

Muzejní noc zahájí v 17 hodin volná prohlídka expozic Zemědělská technika, Depozitář potravin a Galerie českých potravin a výstav 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích, Jindřich Štreit a lidé v zemědělství.

PROGRAM

17:00–20:00  TAJEMSTVÍ MLÉKA

Pojďte s námi poodhalit tajemství mléka a zkusit odpovědět na otázky:
Kolik mléka musím denně vypít? Je mléko zdravé?
Kolik mléka je potřeba na výrobu jogurtu nebo sýru? Kdo nám krade vápník?

CO VŠE SI MŮŽETE VYZKOUŠET?

  • výroba sýřeniny - pomocí kyselé hydrolýzy se mléko srazí - výsledek sladký sýr (tvaroh) a syrovátka
  • povrchové napětí mléka - barevná duha na povrchu mléka pomocí potravinářského barviva a saponátu
  • pH mléka a porovnání s vybranými nápoji - pomocí pH papírku změření pH mléka, vody, octu, coly....
  • senzorická analýza - účastníci určují podle senzorických vlastností o jakou komoditu se jedná (mléko, voda....)
  • hledání ztraceného vápníku - význam vápníku v mléce - ukázka odvápněné kosti a vysvětlení významu vápníku pro lidský organizmus

Program ve spolupráci s fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ústav analýzy a chemie potravin - Ing. et Ing. Anna Adámková, Ph.D.

 

18:00  BESEDA S JINDŘICHEM ŠTREITEM

Výstavu Jindřich Štreit a lidé v zemědělství v 18 hodin doplní BESEDA S JINDŘICHEM ŠTREITEM, kterou bude moderovat Jiří Siostrzonek, slezský sociolog, fotograf a vysokoškolský pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Beseda bude vycházet z výstavy a témat zemědělství, člověk v krajině, zemědělské profese, životní styl vesnické komunity, vztah lidí k půdě, zvířatům, rituály a kulturní aktivity na vesnici v historii a dnes.

 

20:00 – 24:00  NOČNÍ SMĚNA nejen na poli, ale také v pivovaru

Které stroje o žních pracují i v noci? Dnes probíhají zemědělské práce nikoli výjimečně i v noci, včetně například setí. V expozici zemědělské techniky si po setmění můžete prohlédnout mlátičky a kombajny, které jsou podstatné pro efektivní sklizeň.

Co se děje v pivovaru po setmění? V pivovaru se vařilo nonstop, v nepřetržitém provozu jela varna a spilka. Na třísměnný provoz pracovala sladovna a stáčírna do lahví. Dále kotelna, strojovna a údržba. Práce v pivovaru měla i určitá specifika vycházející z povahových vlastností prvního sládka. Ten pedanticky vyžadoval čistotu v provozu a brzy ráno, často ještě za tmy, obcházel jednotlivé provozy a zjišťoval stav práce.

 

Nebude chybět ani opékání špekáčků a čepovaný Radegast před budovou Národního zemědělského muzea.

Fotoalbum