Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

V pondělí 28. 10. vstup zdarma

Termín konání: 28. 10. 2019, 9:00–17:00

Národní zemědělské muzeum Valtice

Pokud jste ještě nenavštívili naše nové expozice v muzeu vinařství, zahradnictví a krajiny, pak si nenechte ujít příležitost navštívit je v pondělí 28. října, kdy je mimořádně otevřeno a vstup je zdarma.

Národní expozice vinařství je rozdělena do čtyř částí, které jsou věnovány historii vinařství, vinohradnictví, sklepnímu hospodářství a degustaci vína. Všechny části obsahují řadu interaktivních prvků, můžete zde poznávat typy vůní charakteristické pro jednotlivé odrůdy vín, vyzkoušet si kvíz s vinařskou tematikou nebo zhlédnout film o sklepním hospodářství, který je tvořen holoprojekcí.

Krajina Lednicko-valtického areálu je inovovanou expozicí, nově se tu seznámíte se základními biotopy – rybníkem, lesem, polem, loukou, mokřadem a sadem. Součástí je také 3D mapa s nejdůležitějšími architektonickými památkami, které se v této jedinečné oblasti nacházejí a jsou spjaty se šlechtickým rodem Lichtenštejnů. Mimo to tu najdete velkoobjemová akvária s tuzemskými rybami, 3D dalekohled ukazující přírodu této lokality, kinestetickou lávku navozující iluzi chůze v mokřadu nebo interaktivní herbář se zábavným poznáváním dřevin.

Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.