Příběh zemědělství – Praha

Výstava Nejen včely – Opylovači známí i nevšední

Termín konání: 1. 3. 2021 – 22. 8. 2021

Výstava Nejen včely – Opylovači známí i nevšední

Doprovodná výstava k výstavě „Včely a včelařství“ si klade za cíl rozšířit všeobecné povědomí o způsobech opylení rostlin a významu chovaných i divokých opylovačů. 

Panelová výstava na schodišti muzea akcentuje význam zástupců hmyzu i jiných živočišných skupin pro zajištění výživy lidstva a zachování pestrosti rostlinných druhů. Odborný obsah výstavy je zajištěn ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity.