Příběh zemědělství – Praha

Výstava Včely a včelařství

Termín konání: 20. 5. 2021 – 26. 9. 2021

Výstava Včely a včelařství

Výstava věnovaná historii i současnosti včelařství a medu. Výstava je prodloužena až do 26. 9. 2021.

Na výstavě představíme také úly a včelařské pomůcky z bohatých sbírkových fondů uložených na pobočce NZM na zámku Kačina a doplníme ji současnými zážitkovými objekty.

Doprovodným programem výstavy budou přednášky, workshopy a víkendová akce Jedu v medu.

Stáhněte si publikaci Včelí úly, kterou v roce 2016 vydalo Národní zemědělské muzeum. Kniha nabízí čtenářům unikátní pohled do světa včelích úlů. Erudovaní a zkušení znalci včelařského oboru Ing. Evžen Báchor a doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph. D., v knize detailně mapují výskyt i vývoj včelích úlů po celém světě, a zachycují tak neutuchající snahu člověka o vytvoření ideálního včelího příbytku. Rozličná pojetí úlích systémů svými tvary i zpracováním odkazují na rozdílné přírodní podmínky, řemeslnou zručnost i místní tradice napříč kontinenty. 

Kurátoři výstavy: Tamara Kroupová, Květa Syslová a Václav Kinský
Grafické zpracování: Martina Veselá

Za spolupráci na přípravě výstavy děkujeme Výzkumnému ústavu včelařskému v Dole, Regionálnímu muzeu v Mikulově, Pracovní společnosti nástavkových včelařů a Knihovně Antonína Švehly.

Fotoalbum