Příběh zemědělství – Praha

Výstava Vorařství a šífařství ve fotografii

Termín konání: 9. 7. 2019 – 1. 9. 2019

Výstava Vorařství a šífařství ve fotografii, Národní zemědělské muzeum Praha

Cílem výstavy fotografií je více seznámit veřejnost s historií vorařství a šífařství a také s činností vltavanských spolků, které mají všechny více jak stoletou tradici a činnost. 

Nejstarší spolek Vltavan Praha oslaví v roce 2021 150 let trvání. Všechny spolky jsou zapsány na krajských seznamech nehmotných statků lidové kultury a vorařství je zapsáno na národním seznamu.

Vltavan Čechy, který je svazem vltavanských spolků Praha, Davle, Štěchovice a Purkarec, je členem mezinárodní vorařské asociace, která sdružuje 36 vorařských asociací z celé Evropy. Prezident Vltavanu Čechy se stal v loňském roce i prezidentem mezinárodní vorařské asociace. 

Na národních seznamech jsou rovněž zapsány voraři v Německu, Rakousku a Lotyšsku, spolu s nimi vltavanské spolky usilují o zapsání na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. 

Výstava je doplněna sbírkovými předměty z Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada, pobočky Národního zemědělského muzea.

Výstava Historie vorařství a šífařství ve fotografii ve vysílání České televize Studio 6 (8. 7. 2019).

Fotoalbum