Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Kouzlo starých časů na výstavě historických kočárů

Kouzlo starých časů na výstavě historických kočárů

Novinkou letošní sezóny v NZM Čáslav je mimo jiné i výstava historických kočárů. Je sestavena z exemplářů soukromého sběratele Milana Štěpána z Březí u Mikulova.

Původně byly kočáry umístěny na zámku Veltrusy, odkud musely být kvůli rekonstrukci přestěhovány. Při vývoji některých kočárů byly použity výjevy ze skicáře Jindřicha Chotka. Nabízelo by se tak výstavu umístit do kočárovny zámku Kačina, ale vzhledem k potřebě většího prostoru ji nakonec najdete v jedné z hal NZM Čáslav.

K vidění jsou vozy, povozy, bryčky, saně a kočáry používané na zámku panstvem, služebnictvem, personálem hospodářského dvora. Exponáty jsou datovány do 1. poloviny 19. století, ty zdobnější pak mohou být i starší.

Vystavené kočáry převážely své cestující od jejich narození až do konce života. Prvním kočárem, kterým přijížděl lékař k porodu, byla lehká jednomístná bryčka Doktorwagen. Uvidíte také vozy, saně a kočáry používané dětmi a jinochy.Z jinošského období nechybí dopravní prostředky pro mladého pána i mladou slečnu. Období studia na univerzitě a zahraniční cesty reprezentuje kočár na dlouhé cesty. Na výstavě najdete i odkrytý kočár, který se zdobil na svatby, nebo důstojný vůz symbolizující nástup do zaměstnání ve významném úřadě. Mezi další vystavené vozy patří honosné a velmi prostorné kočáry, jejichž prostřednictvím dávali majitelé na odiv svůj kariérní postup či bohatství. Tyto kočáry byly typické také pro starší lidi. Celý příběh historických kočárů končí, jak jinak než dvěma smutečními vozy.

Výstavu si můžete v našem muzeu prohlédnout až do konce října 2022.