Příběh zemědělství – Praha

Léčivé ticho lesa v rekonstruované expozici

Léčivé ticho lesa v rekonstruované expozici

„V každém zvuku se skrývá ticho,“ takové je motto expozice Laboratoř ticha. Symbolizuje vzájemné působení mezi člověkem a přírodou, lidskou potřebu v přírodě být a zároveň nutnost v moderní civilizaci o přírodu pečovat. Učí také, jak se v přírodě chovat. Ztište se, mějte trpělivost a příroda vám odhalí některá ze svých tajemství.

Ševelení lesa a bzukot techniky

V expozici spolu komunikují lidé, rostliny a informační technologie. Počítač řídí základní životní podmínky rostlin, kamerový systém zabírá květníky, přidává k obrazu informace a vzniklou rozšířenou realitu zobrazuje na monitorech a stěně se zadní projekcí. Laboratoř ticha reaguje na přítomnost a chování lidí. Když vstoupí do jednoho z bodů interakce vyznačených na podlaze, počítač začne reagovat na jejich chování. Jestliže se projeví jako tiší a trpěliví pozorovatelé, Laboratoř odhalí své tajemství. 

Z Milána na Letnou

Laboratoř ticha vznikla jako projekt skupiny studentů Českého vysokého učení technického v Praze pro českou expozici na světové výstavě Expo 2015 v Miláně. Po skončení výstavy se Laboratoř přestěhovala k nám do muzea na Letnou.

Společnými silami

Expozici jsem pro vás nyní ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze rekonstruovali. Mimo jiné jsme původní biotop expozice (hercynskou dubohabřinu) nahradili bučinou, jedním z nejrozšířenějších biotopů českého lesa. S rekonstrukcí laboratoře a novou výsadbou rostlin nám pomohli pracovníci Katedry zahradní a krajinné architektury Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.  

Poděkování:

Fakulta architektury ČVUT

Fakulta elektrotechniky ČVUT

Institut intermédií FEL ČVUT

UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) ČVUT

Botanická zahrada přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 

> tisková zpráva k rekonstrukci Laboratoře ticha

Laboratoř ticha, Národní zemědělské muzeum Praha