Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Mše svatého Eustacha za ochranu myslivců a lesníků

Mše svatého Eustacha za ochranu myslivců a lesníků

V pondělí 20. září v 17 hodin, v den svátku svatého Eustacha, bude v hlavním sále loveckého zámku Ohrada sloužena mše za myslivce a lesníky, kterým je svatý Eustach patronem. Obřad doprovodí Jihočeští trubači i chrámový pěvecký sbor Bohuslav z Lišova.

Rádi bychom pozvali všechny, kdo si chtějí připomenout své blízké a známé z řad myslivců a lesníků, krásu mysliveckých tradic a prožít hezký podvečer na loveckém zámku Ohrada. Mši celebruje páter Cyril Tomáš Havel, představený Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti. Duchovní rozměr mše doplní a sváteční atmosféru navodí Jihočeští trubači a Chrámový pěvecký sbor Bohuslav z Lišova. 

Svatý Eustach, původním jménem Placidus, byl významný římský šlechtic a vojevůdce. Žil v 1. století a byl známý jako zuřivý pronásledovatel křesťanů. Velmi rád chodil na lov a při jedné náročné štvanici zahlédl jelena na vrcholku skály se svítícím křížem mezi parohy. Toto zjevení ho přimělo ke křtu, změně jména a přivedlo ho na cestu křesťanské víry, pro kterou byl nakonec i s rodinou v roce 118 (120) upálen. Tolik podle legendy, díky níž se stal symbolem myslivecké cti, pokory a poctivosti, patronem lovu a ochrany zvěře, tradic a mysliveckých obyčejů. Jeho kult se k nám dostal v 16. století. Později byl však překryt kultem svatého Huberta, který přišel s německou šlechtou a hlavně hrabětem Františkem Antonínem Šporkem.