Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Nová výstava nabízí digitální ilustrace ptáků od Martiny Nacházelové

Nová výstava nabízí digitální ilustrace ptáků od Martiny Nacházelové

Jak lze vytvářet ilustrace divoké přírody pomocí technologií, ukazuje nová výstava z cyklu Příroda v ilustraci v Národním zemědělském muzeu Ohrada. Letošní (již dvanáctý!) ročník je věnován dílu mladé ilustrátorky Martiny Nacházelové, která ve své tvorbě zachycuje zejména život ptactva. V zámeckých expozicích jsou také k vidění vzácné vycpaniny ptáků, pocházející z první poloviny 19. století. Výstavu Příroda v ilustraci je možné zhlédnout od 1. srpna do 31. října 2020.

Digitální kreslířka Martina Nacházelová

Martina Nacházelová (nar. 1990) patří k nové generaci umělců. Při své tvorbě využívá moderní technologie, konkrétně digitální malbu ve Photoshopu. Vystudovala zoologii a jejím velkým koníčkem je pozorování ptáků, takzvaný birdwatching. Ptáci jsou rovněž hlavním námětem jejích ilustrací. Přes svůj mladý věk se již může pochlubit řadou úspěchů, mezi které patří i vítězství v soutěži Věda je krásná pořádané Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v  Praze. Její ilustrace mohou milovníci přírody obdivovat například v Hnízdním atlasu ptáků Evropy, který vyjde na podzim roku 2020 a pro který poskytla ilustrace bez nároku na honorář.

Ptáci ve sbírce muzea

Kromě ilustrací ptactva na nové výstavě je možné v expozicích zámku Ohrada zhlédnout také rozsáhlou sbírku vzácných dermoplastik ptáků. Některé dermoplastické preparáty pocházejí z první poloviny 19. století a lze je považovat za nejstarší sbírkové předměty Národního zemědělského muzea. Ornitologická sbírka, jež je nyní součástí podsbírky Zoologie, je uložena právě v muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Sbírka obsahuje také vejce, hnízda a v malé míře i trus a vývržky ptáků převážně ze střední Evropy.

Cenné exponáty ohradské ornitologické sbírky

Prokazatelně nejstarší dochované sbírkové předměty jsou preparáty supů bělohlavých z roku 1844. K nejcennějším patří preparáty čírky úzkozobé, které jsou dokladem jediného výskytu tohoto druhu na našem území v roce 1892. Cenné jsou rovněž tmavé formy puštíka bělavého ze Šumavy, které byly v roce 1851 mylně popsány jako samostatný druh – sůva šumavská (Strix sumaviensis). Ve sbírce nalezneme mnoho dalších vzácných druhů, např. sýkoru azurovou, stepokura kirgizského, dropa velkého a malého, skalníka zpěvného, raroha jižního, rybáka bahenního a řadu dalších. Za zhruba 180 let své existence se ohradská ornitologická sbírka rozrostla na jednu z nejrozsáhlejších sbírek ptáků v České republice.

Výstavní cyklus ilustrací přírody již podvanácté

Výstavní cyklus Příroda v ilustraci probíhá v Národním zemědělském muzeu Ohrada již od roku 2004. Jeho cílem je postupně představovat naše přední ilustrátory knih o přírodě formou samostatné výstavy. Návštěvníci jsou blíže seznamováni s osobností autora, jehož dosud znali jen z reprodukcí jeho výtvarných děl. Do cyklu jsou zařazováni jak autoři zabývající se vědeckou ilustrací, tak ilustrátoři populárně naučných knih a beletrie s tematikou přírody.

 

> tisková zpráva

 

 

Příroda v ilustraci: Martina Nacházelová