Národní zemědělské muzeum

O výživě a moderních úpravách potravin - přednášky

O výživě a moderních úpravách potravin - přednášky

Střevní mikrobiota  

Mikrobiota trávicího traktu se v posledních letech těší velkému zájmu odborné i laické veřejnosti. Její složení má významný vliv na kvalitu života hostitele. Mikroorganismy v trávicím traktu například přímo ovlivňují i centrální nervovou soustavu. Uvádí se, že v trávicím traktu se nachází 10x víc bakteriálních buněk než vlastních somatických. Díky molekulárně genetickým metodám a technikám je možné sledovat vzájemné vztahy mikrobioty a hostitele v takové kvalitě, která dřív nebyla myslitelná. 

 

Termín: přednášku můžete zhlédnout zde 27. 11. od 17:00

Přednáší: Mgr. Radko Pechar, Ph. D.

Organizátor: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.


Paskalizace aneb vysoký tlak v potravinářském průmyslu i lékařství 

Ošetření vysokým tlakem je technologie známá již více než 100 let. Jejímu zavedení do praxe však bránily dříve vysoké náklady na zařízení. Tato technologie dokáže ničit nežádoucí živé mikroorganismy v potravinách za studena, tudíž nedochází k významnému snižování obsahu nutričně i zdravotně významných složek. V přednášce se představí výrobky dostupné na českém i světovém trhu i netradiční využití této technologie v imunoterapii nádorů.

Termín: přednášku můžete zhlédnout zde 27. 11. od 17:00

Přednáší: Ing. Milan Houška, CSc.

Organizátor: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Luštěniny a jejich klíčení

Luštěniny jsou nedílnou součástí lidského jídelníčku od pradávna. Obsahují velké množství zdraví prospěšných látek. Jedná se o nutričně bohaté potraviny, které jsou navíc i levné. I přes to je jejich konzumace výrazně pod doporučovaným příjmem. Nejčastějšími důvody odmítání luštěnin jsou zažívací potíže, které jejich konzumace může způsobit, zdlouhavá příprava, a případně senzoricky (chuť, vůně, vzhled) neatraktivní pokrmy. Všechny uvedené důvody lze vyřešit správnou technologickou úpravou - klíčením. Klíčením navíc dochází k zvýšení (vzniku) některých významných nutrientů.

Termín: přednášku můžete zhlédnout zde 27. 11. od 17:00

Přednáší: Ing. Natálie Pečenková

Organizátor: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Fermentovaná zelenina

Kvašení (správněji kysání) neboli fermentace zeleniny je v našich krajích tradiční a oblíbená metoda konzervace zelí a okurek. Dokáže uchovat cenné látky i zlepšit jejich dostupnost pro tělo. Výsledný produkt je nejen chutný, ale odpovídá požadavkům moderní zdravé stravy. Bohužel i zde existuje celá řada mýtů, které ovšem nesnižují pozitivní účinek fermentované stravy na lidské zdraví. Fermentovat lze nejen tradiční suroviny, ale i rajčata či červenou řepu. Příprava kysané zeleniny není náročná a její pravidla nemusí nutně vycházet z receptur našich babiček.

Termín: přednášku můžete zhlédnout zde 27. 11. od 17:00

Přednáší: Ing. Eliška Kováříková, Ph. D. 

Organizátor: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Vývoj nutričně hodnotných potravin z konopného semene

Konopné semeno je zdrojem celé řady nutričně hodnotných i biologicky aktivních látek, zejména vysoce kvalitní rostlinné bílkoviny a oleje s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové, patřící do skupiny nutričně významných omega-3 mastných kyselin. VÚPP, v.v.i. disponuje poloprovozně ověřenými technologiemi zpracování konopného semene na suroviny pro výrobu nutričně hodnotných potravin. Jedná se zejména o technologie výroby a sušení vodných extraktů konopného semene (známých pod populárním označením konopné mléko), práškování konopného oleje a výroby koncentrátů a izolátů bílkovin konopného semene. Pro sušení a mikronizaci bílkovin konopného semene je zde využívána světově unikátní technologie sprejového nebulizačního sušení. Mikronizované extrakty rostlinných bílkovin mají unikátní funkční vlastnosti v porovnání se stejnými materiály sušenými konvenčními technologiemi.

Termín: přednášku můžete zhlédnout zde 27. 11. od 17:00

Přednáší: Ing. Miloš Beran

Organizátor: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Přednáška vznikla v projektu Zřízení centra transferu technologií v rámci VÚPP, v.v.i. reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625

Informace na obalech potravin - co nám vlastně říkají

Obal potravin je často jedinou formou komunikace mezi zákazníkem a výrobcem. Výrobce sice může vizuálně pojmout obal podle svých představ, při navrhování se však musí držet určitých legislativních pravidel. I každý konzument má při výběru potravin jiné priority (země původu potravin, složení potravin, alergeny, způsob skladování, výživové údaje, bio potraviny aj.). Tato přednáška má za cíl upozornit na důležité údaje na obalech a ukázat zajímavá označení potravin (výživová, regionální aj.). Jaké jsou povinné a nepovinné údaje na obalech? Co si máme z těch všech informací odnést a na co se zaměřit?

Termín: přednášku můžete zhlédnout zde 27. 11. od 17:00

Přednáší: Ing. Marika Macháčková

Organizátor: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.


Alternativní výživové styly 

Jelikož konvenční smíšená strava obvykle nevede k zajištění zdraví, objevují se stále nové výživové styly. Některé jsou považovány nutričními odborníky za zdravé, jiné za méně vhodné, neboť při nich hrozí deficit řady látek nebo dokonce alimentární infekce. Žádný výživový styl není dokonalý, protože nezohledňuje individuální potřeby jednotlivce. Důvodů, proč se lidé stravují alternativně, existuje celá řada. Někteří lidé touží po lepší postavě, jiní vyznávají zdravý životní styl nebo nechtějí využívat živočichy pro naplnění svých fyzických potřeb. Příčiny mohou být také náboženské nebo zdravotní. Tato přednáška přináší přehled nejznámějších alternativních výživových stylů a informace o jejich principech.

Termín: přednášku můžete zhlédnout zde 27. 11. od 17:00

Přednáší: Ing. Markéta Begany

Organizátor: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

 

Více informací o akci Noc vědců 2020 v Národním zemědělském muzeu.