Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Podzimní rána v zámeckém parku

Podzimní rána v zámeckém parku

Zámecký park na Kačině je starší než samotný zámek. Při jeho procházkách můžete objevit drobné stavby i cizokrajné dřeviny. Kilometry upravených cestiček vás zavedou do míst, kde naleznete klid a harmonii. Podzimní rána jsou na Kačině mnohdy tajuplná. Atmosférou připomínají dobu dávno minulou. Podívejte se do fotogalerie, jak příroda umí čarovat. Zámecký park vidíte očima fotografky Šárky Geierové.

Historie zámeckého parku

Již roku 1789 v souvislosti s přípravou staveniště zámku byla provedena řada terénních úprav a položeny základy parku. Projekt kačinské zámecké zahrady vypracoval významný vídeňský botanik N. J. Jacquin (1727–1817), ředitel císařské zahrady v Schrönbrunnu.

Původní dubiny a bory byly v kačinském parku postupně doplňovány dalšími druhy dřevin. Od počátku 70. let 18. století sem Chotkové nechali dovážet a vysazovat cizokrajné dřeviny. Tak se na Kačinu dostaly tyrolské modříny, ale i kaštanovníky, akáty či pinie nebo moruše.

Zámecký park na Kačině však počátkem 19. století postupně získával jinou podobu díky drobným zahradním stavbám, které vtiskly anglickému parku romantický ráz. V parku byly budovány letohrady, klidná zákoutí na Kamajce a Libuši, zřizovány umělé ostrůvky na rybníku, vysazovány aleje atd. Na přelomu 18. a 19. století vzniklo přímo na Kačině také zahradnictví, ve třicátých letech 19. století tu byla vystavěna i oranžerie.

Kačina podzimní - Šárka Geierová