Příběh zemědělství – Praha

Pojďte s námi Dělat les

Pojďte s námi Dělat les

19. září byla v Národním zemědělském muzeu otevřena nová výstava, kterou připravili BoysPlayNiceKloboucká lesní, s. r. o., a Mjölk architekti.

 

Laboratoř, Velkoškolka, Temná komora a Bílá kostka, Showroom, Kabinet kuriozit nebo Kostel. Tak se jmenuje sedm výstavních objektů, z nichž každý vytváří jedinečné místo pro zážitek z fotografických obrazů.

 

Fotografie sledují jednotlivé činnosti – témata lesního hospodářství. Jejich posláním není vyčerpávající popis hospodaření s lesem. Fotografie sice zachycují zásadní momenty lesní výroby, těžby a primárního zpracování dřeva, odkazují však k obecné otázce vztahu člověka a lesa. Výstava chápe člověka se svou kulturou jako součást přírodního celku, jako hospodáře. Upozorňuje na kulturní – hospodářský charakter většiny lesů, které známe z našeho prostředí.

 

Procházka krajinou hospodářského lesa začíná v objektu zvaném Laboratoř. Nacházíme  se u počátků cyklu lesa obhospodařovaného člověkem. Fotografie, podobající se vědeckému zkoumání přírody, sledují různé druhy kořenových systémů sazenic. Ruce, které drží sazenici budoucího stromu, odkazují na význam lidské práce a individuálního přístupu. Protipólem těchto obrazů jsou fotografie dřeva ze stromu napadeného kůrovcem. Sazenice pěstované ve školce nahradí stromy padlé při nucené těžbě.

Pravidelné záhony sazenic v dalším objektu Velkoškolky tematizují mechanizaci lesní výroby, roli stroje jako pomocníka řízeného zkušeností člověka.

V černém objektu zvaném Temná komora se divák setká s jediným zdrojem osvětlení – nočními fotografiemi strojů, které jsou na obrazech jako mechaničtí tvorové zachyceni fotopastí.

Temná komora na čtvercovém půdorysu sousedí s galerií, zvanou White Cube čili Bílá kostka, jak je přezdíváno moderním galeriím umění. Velkorysý prostor galerie hostí téma těžby. Fotografie velkých formátů zachycují pád stromu a okamžik těsně po jeho dopadu na zem. Moment zániku stromu je stavěn na roveň krásy konce, který je zároveň příslibem nového počátku.

Přerod stromu v materiál dřeva je zastoupen v objektu Showroom.

Cyklus lesa se tak zdá být u konce.

Poslední dva objekty expozice připomínají svébytným způsobem péči o les, která souvisí s pěstební činností.

V Kabinetu kuriozit nalezneme typologickou „ sbírku“ stromečků natřených barvou proti okusu, které jsou vystavěny v dřevěných rámečcích jako zvláštnosti – kuriozity nalezené v lesní krajině.

Nezávisle na ostatních budovách stojí ve výstavním sále Kostel. Tématem jeho „výzdoby“ je pálení klesti. Čtrnáct zastavení křížové cesty vede k hlavnímu, jakoby oltářnímu obrazu se stafáží lidí zahalených dýmem. Kouř je zde symbolem očisty.

 

Kromě výstavních objektů jsou součástí expozice také designově upravené kmeny stromů, sloužící pro odpočinek i řádění. Pro ty, kteří se chtějí zapojit do výstavy Dělat les, čeká hromada stavebního materiálu v podobě dřevěných kostek. 

 

Koncepce výstavy

Jakub Skokan, Martin Tůma, Vendula Tůmová / BoysPlayNice
Vojtěch Dorňák, Luděk Szórád / Kloboucká lesní s. r. o.
Jan Mach, Jan Vondrák / Mjölk architekti

 

Fotografie

Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice

 

Kurátorka výstavy

Vendula Tůmová / BoysPlayNice

 

Architektonické řešení

Jan Vondrák, Jan Mach / Mjölk architekti

 

Grafické řešení

Lenka Mičolová

 

Realizace výstavy a instalace

Radim Černín / Kloboucká lesní s. r. o.

 

Partneři výstavy

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Designblok 2017
Lesnická práce
CZECHDESIGN
DesignMagazin
Radio1
časopis FOTO

 

> více o výstavě: www.delatles.cz