Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Poznejte význam české myslivosti ve fotografiích na nové výstavě

Poznejte význam české myslivosti ve fotografiích na nové výstavě

V letošním roce oslavuje Českomoravská myslivecká jednota významné jubileum. V roce 1923 zahájila činnost jednotná organizace myslivců tehdejší Československé republiky a také bylo poprvé vydáno významné myslivecké periodikum – časopis Myslivost. Naše muzeum se připojuje k těmto oslavám a připravuje celou sérii výstav, připomínajících význam tradic české myslivosti i současnou pestrou činnost myslivců v ochraně zvěře a krajiny.

V rámci cyklu Malá galerie Ohrada vám představujeme dokumentární snímky z dob minulých i současných – činnost myslivců, lovecké akce, vysazování remízů i zvěře do krajiny, edukační práce s mládeží i roli myslivců v komunitě, portréty osobností a další zajímavé snímky amatérských i profesionálních fotografů z archivu NZM, časopisu Myslivost i soukromých sbírek.

Přijďte se podívat na novou výstavu – možnost máte do 24. srpna 2023.

Myslivci ve fotografii, výstava NZM Ohrada