Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Přijďte na výstavu připomínající 100 let tradic československé myslivosti

Přijďte na výstavu připomínající 100 let tradic československé myslivosti

Výstava v muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada vám přiblíží důležité momenty vývoje, kterými si prošla jednotná celostátní československá, a později česká, myslivecká organizace. Je to cesta od nelehkých historických počátků plných nadšení a usilovné práce zakladatelů – významných osobností české myslivosti a lesnictví – až do současnosti, kdy se myslivci často setkávají s nepochopením důležitých rolí české myslivosti v ochraně zvěře a krajiny.

Česká myslivost je zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Plánovité trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí jako přirozená součást života na venkově je uskutečňováno právě díky síle jednotné myslivecké organizace.

V letošním roce oslavuje Českomoravská myslivecká jednota významné jubileum. V roce 1923 zahájila činnost jednotná organizace myslivců tehdejší Československé republiky a také bylo poprvé vydáno významné myslivecké periodikum – časopis Myslivost.

Cílem výstavy je přispět k pochopení fenoménu české myslivosti, role myslivců i jejich unikátní organizace – Českomoravské myslivecké jednoty v české společnosti. Výstavu si můžete prohlédnout do 30. července v muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada.