Příběh zemědělství – Praha

Vláčky přijedou na výstavu do Prahy

Vláčky přijedou na výstavu do Prahy

Zveme vás na výstavu modulového kolejiště ve velikosti H0, kterou pro vás spolupráci s Národním zemědělským muzeem připravil Klub železničních modelářů z Prahy 7 – Bubny. Výstava potvrá pouze od 5. do 10. dubna, tedy vaši prohlídku určitě neodkládejte.

Na letošní výstavě bude představeno nové nádraží, jehož model je realizován podle skutečné železniční stanice Praha-Libeň dolní nádraží. Na kolejišti je umístěno mnoho různých vlakových souprav, které budou střídavě v provozu a v průběhu výstavy budou postupně obměňovány. Návštěvníkům výstavy se představí zejména modely vozidel bývalých ČSD z období od vzniku Československa až do roku 1992 i modely ČD z pozdějšího období.

K vidění budou typické československé i české vlakové soupravy od lokálky přes rychlík až po těžký nákladní vlak. Provoz bude zajišťován převážně modely parních a motorových lokomotiv a modely motorových vozů a jednotek. Obměna vlakových souprav bude probíhat podle železničně modelářských epoch.

Tratě včetně železničních stanic jsou vybaveny zjednodušeným zabezpečovacím zařízením, funkční návěstní soustavou a provoz je obdobně jako na skutečné železnici řízen výpravčími.

Kromě železničních modelů budou na modelovém kolejišti k vidění i modely automobilů a zejména modely zemědělské a lesní techniky v měřítku 1:87.

Výstava bude v našem muzeu k vidění jen pár dnů, a to od 5. do 10. dubna 2022. Tak ji nezmeškejte!

výstava Modulové kolejiště

Fotoalbum