Příběh zemědělství – Praha

Vyrazte na vláčky! Výstava modulového kolejiště k vidění jen pár dní

Vyrazte na vláčky! Výstava modulového kolejiště k vidění jen pár dní

Výstava modulového kolejiště ve velikosti H0, kterou pro vás spolupráci s Národním zemědělským muzeem připravil Klub železničních modelářů z Prahy 7 – Bubny, potvrá pouze od 19. do 23. dubna 2023, tedy vaši návštěvu určitě neodkládejte.

Modely jsou v měřítku zmenšení 1:87 a rozchodem modelových kolejí 16,5 mm. Kolejiště bude sestaveno z jednotlivých modulů s typovými čely, délka hlavní jednokolejné dráhy bude dlouhá cca 70 metrů. Hlavní trať bude ukončena vratnými smyčkami a budou se na ní nacházet tři mezilehlé železniční stanice, tři zastávky a větší depo s točnou.

Na kolejišti uvidíte modely stanic a výjevů, které odpovídají skutečnosti, nebo které již zanikly. Konkrétně se jedná o zastávku Rynholec, žst. Tachov, zastávku Dobré Pole s umístěním ŘOPíků podél trati, bývalá žst.Praha-Libeň dol.nádraží a dále kamenné a železné mosty a mostky, které jsou součástí každé železniční trati.

Moduláři se snaží o co nejpřesnější zpracování detailu podle skutečnosti. Na kolejišti se např. vyskytují plazi, myši, motýli, datel v lese, zvířata, postavy i v budovách apod. Na kolejišti jsou též nedokončené stavby a moduly, aby se návštěvníci mohli podívat, jak probíhá postupná realizace právě zmiňovaných detailů, ať se jedná stavby drážní, civilní nebo o krajinotvorbu.

výstava Modulové kolejištěNa kolejišti bude umístěno mnoho různých vlakových souprav, které budou v provozu a budou pravidelně obměňovány. Návštěvníkům se proto představí modely vozidel bývalých železničních společností Rakouska-Uherska např. k.k.St.B, B.E.B., bývalých vozidel ČSD z období 1. republiky až do doby zániku ČSD do roku 1992. Následovat budou modely vozů ČD až do současnosti.

K vidění budou typické československé i české vlakové soupravy od lokálky, přes rychlíky, až po těžké nákladní vlaky. Dále budou k vidění vojenské transporty, mezinárodní rychlíky, expresy a i historické soupravy německých drah. Provoz bude zajišťován převážně modely parních a motorových lokomotiv, motorových vozů a jednotek. Letošní novinkou bude i provoz elektrických lokomotiv a souprav.

Dále bude novinkou i modelový provoz, kdy bude na každý den připraven průřez všemi modelovými epochami tj. od roku cca 1910 do současnosti.

Tratě včetně železničních stanic jsou vybaveny zjednodušeným zabezpečovacím zařízením, funkční návěstní soustavou a provoz je obdobně, jako na skutečné železnici, řízen výpravčími.

Kromě železničních modelů budou na modelovém kolejišti k vidění i modely osobních a nákladních automobilů a zejména pak modely zemědělské a lesní techniky.

Výstava bude v našem muzeu k vidění jen pár dnů, a to od 19. do 23. dubna 2023. Tak ji nezmeškejte!