Národní zemědělské muzeum

Z muzejního fotoarchivu

Z muzejního fotoarchivu

Fotografie je tím nejcitlivějším dokumentem minulosti a běhu času. Takových fotografií uchováme ve Fotoarchivu Národního zemědělského muzea desetitisíce. Jsou dílem amatérských fotografů i profesionálů, kteří zachytili český venkov během více než 100 let.

Vyzvedávat tyto poklady z temnoty depozitáře je veliké dobrodružství a rádi je zprostředkováváme k poznání všem zájemcům.