Příběh zemědělství – Praha

Zemědělství očima studentů představí výstava fotografií

Zemědělství očima studentů představí výstava fotografií

Národní zemědělské muzeum pracuje od roku 2018 na dlouhodobém projektu fotografické dokumentace současného zemědělství. Podsbírka Fotoarchiv, ve které se získaný materiál shromažďuje, tvoří obrazovou základnu pro vědeckou, popularizační i edukativní činnost muzea.

Přijďte se podívat na výsledky tohoto projektu na výstavu Studenti fotografují zemědělství. Zhlédnout ji můžete do 31. července 2022.

Výsledky každoroční práce oslovených fotografů prezentujeme veřejnosti formou výstavy a malého katalogu. Zemědělská tematika je tak rozsáhlá, že stěží můžeme obsáhnout všechny oblasti. V posledních letech zažívá zemědělství překotné změny – nástup nových výrobních postupů a trendů v pěstování plodin i chovu užitkových zvířat. Přesto věříme, že se nám podaří zachytit co možná nejvíce aspektů současného zemědělství i jeho zásadních proměn, které s použitím moderních technologií přicházejí.

V roce 2021 byly osloveny ke spolupráci dvě vysoké školy, které zajištují terciární vzdělávání v oboru fotografie. Motivací k tomuto kroku byla snaha osvěžit přístup k fotografické dokumentaci pohledem mladých lidí a rozšířit možnosti obrazového vyjádření zemědělské tematiky.

Výstava představuje ukázky z tvorby studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod pedagogickým vedením Jana Jindry a jeho kolegů a studentů Vysoké školy kreativní komunikace v Praze pod vedením Mariana Beneše. Všichni studenti svoje fotografické soubory doprovodili také autorskými texty, které předkládáme jen s malými redakčními úpravami.

Byli jsme mile překvapeni nasazením všech studentů i výsledky jejich práce. Jsou důkazem, že si mladí tvůrci uvědomují důležitost péče o krajinu a udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou a že se poctivě zamýšleli nad významem zemědělství pro naši společnost i nad jeho současnými podobami.

 

Kurátorka výstavy: Michaela Zeinerová Brachtlová

Výtvarné řešení výstavy a katalogů: Kateřina Závodová    

Autoři fotografií: S. Adamová, I. Bártíková, K. Bébrová, J. Blažej, J. Frýba, V. Hubáčková, K. Janeš, J. Janošík, D. Knížatová, K. Komorous, L. Kopecký, A. Krajčír, D. Kunc, K. Lebedová, M. Mrázková, S. Muráňová, M. Očenášová, J. Pohanková, J. Smolík

Pedagogické vedení: Marian Beneš (VŠKK), Jan Jindra (ARF UTB)

 

Výstava Studenti fotografují zemědělství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, výstava v Národním zemědělském muzeuVýstava Studenti fotografují zemědělství, Vysoká škola kreativní komunikace, výstava v Národním zemědělském muzeu