Polski

Zapraszamy do nas

Na atrakcyjnym terenie Dolní oblast Vítkovice 18. września 2020 otworzyliśmy dla Państwa pierwsze państwowe muzeum w Ostrawie. Pozwól się przekonać, że Morawy Północne i czeski Śląsk to tereny rolnicze o długiej tradycji produkcji żywności i maszyn rolniczych.

Ostrawski oddział Narodowego Muzeum Rolnictwa oferuje ekspozycje poświęcone artykułom spożywczym i maszynom rolniczym. Trzecim tematem muzeum jest Ostrawa i szerzej region północnych Moraw i czeskiego Śląska. Prezentujemy regionalne tradycje rolno-spożywcze.

Na wystawie Maszyny Rolnicze można zobaczyć ciągniki, maszyny do przetwórstwa pasz i maszyny do przetwórstwa zbóż. W Depozycie Żywności w interaktywny sposób dowiesz się wszystkiego o artykułach spożywczych a w Galerii Czeskiej Żywności prezentujemy 30 współczesnych ciekawych artykułów spożywczych. Częścią galerii w 2. NP jest również centrum edukacyjne.Narodowe Muzeum Rolnictwa, Ostrawa

TECHNOTRASA

TechnotrasaNarodowe Muzeum Rolnictwa w Ostrawie jest częścią projektu Technotrasa – Surowe Piękno. Projekt łączy wyjątkowe miejsca, w których zwiedzający mogą spodziewać się wyjątkowych przeżyć przypominających znaczącą techniczną i rzemieślniczą przeszłość północnych Moraw i Śląska. Technotrasa nie tylko pokazuje surowe piękno regionu, ale także opowiada autentyczne historie przemysłowców, hutników, górników, chłopów, włókienników, kolejarzy, kapeluszników, leśników, młynarzy i żołnierzy. Wchodzące w jej skład obiekty w interaktywny sposób prezentują rzemiosło oraz miejsca wyjątkowe, ściśle związane z technologią i dawnym rzemiosłem.