Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Klenoty z ornitologických sbírek

Termín konání: 11. 5. 2021 – 31. 10. 2021

Klenoty z ornitologických sbírek, Ohrada

Pro zahájení sezony 2021 připravilo muzeum Ohrada novou výstavu, ve které návštěvníkům představí historii a bohatství svých ornitologických sbírek. Jaro je časem ptactva, proč se tedy nevydat do muzea, kde si můžete ptáky prohlédnout pěkně zblízka a něco se o nich dozvědět? Na výstavu se můžete přijít podívat od otevření muzea do 12. 7. 2021. Spolu s letošní expozicí „Cesty sbírek“ je součástí cyklu výstav, které proběhnou v roce 2021–2022  jako součást oslav 180letého výročí založení muzea Ohrada.

Podsbírka ornitologie patří k nejstarším a nejvýznamnějším kolekcím muzea. Její kořeny spadají do roku 1839 a jsou tak starší, než samotné muzeum, které bylo oficiálně založeno roku 1842. Základem sbírky se staly úlovky ptáků z panství Schwarzenbergů a od té doby se kolekce stále rozrůstá. V současnosti obsahuje cca 2500 dermoplastických preparátů ptáků ve 300 druzích a je v ní zastoupena téměř kompletní avifauna střední Evropy. Již od počátku své existence byla Ohradská sbírka ptáků v odborných kruzích velmi oceňována a sehrála důležitou roli při vzniku a formování české ornitologie. Svou návštěvou ji poctil i  korunní princ Rudolf Habsburský, který byl sám nadšeným ornitologem.

mandelík hajníV expozici je k vidění více než sto preparátů ptáků a dalších sbírkových předmětů souvisejících s tématikou (obrazy s náměty ptáků od ilustrátorů přírody, ukázky kolekce ptačích vajec a hnízd, ptačí literatura pro děti i dospělé). Je to vůbec poprvé, kdy může veřejnost spatřit takto rozsáhlou prezentaci ornitologických sbírek muzea.

Návštěvníky čeká seznámení s historií a rozmanitostí ornitologické sbírky, které dominuje největší exponát – nandu pampový. K vidění budou i skutečně vzácné perly sbírky, jako je sýkora azurová (jen tři doložení jedinci z území ČR), čírka úzkozobá (jen 4 doložení jedinci z území ČR) nebo husa krátkozobá (jediný prokazatelný výskyt tohoto druhu v ČR) a celá řada dalších vzácných druhů. Přestaví se i nejstarší datované preparáty z celé ornitologické sbírky – dvojice impozantních supů bělohlavých či barevné ptačí klenoty z české přírody.

Druhá část výstavy je věnována typickým ptačím biotopům jižních Čech, jako jsou aleje a hráze rybníků, horské lesy, ale i města. Nesmí chybět ani avifauna významné Přírodní rezervace Vrbenské rybníky. V dioramatu věnovaném stepím a loukám mohou návštěvníci spatřit skupinku pozoruhodných dropů velkých, nejtěžšího evropského ptáka. 

Fotoalbum