Příběh zemědělství – Praha

Výstava Lýkožrout smrkový – pohroma lesa

Termín konání: 12. 12. 2020 – 31. 12. 2021

Výstava Lýkožrout smrkový – pohroma lesa

V současné době čelí čeští lesníci rozsáhlé apokalypse našich lesů – sucho oslabilo lesní porosty v hospodářských lesích. Smrkové porosty jsou decimovány lýkožroutem smrkovým a dalšími druhy kůrovců. Lýkožrout smrkový je nejnebezpečnějším škůdcem našich lesů.

Výstava, kterou připravilo Národní zemědělské muzeum, je zajímavá nejen ukázkami muzejních sbírkových předmětů, které se vztahují k biologii a metodám boje s tímto škůdcem. 

Vypráví příběh současnosti i minulosti kůrovcových lesních kalamit na pozadí tří lesnických generací. Zpracovaný přehled historických kalamit, ukázky z odborné literatury a dobové fotografie poučí návštěvníka každého věku o dlouhodobém boji lesníků o zdravé hospodářské lesy.

Kromě výstavních panelů je na výstavě vedle dalších objektů použit celý strom napadený lýkožroutem smrkovým, a tak je zde možné objevovat škodlivé působení tohoto brouka pod kůrou smrku.

„Je důležité, aby lidé znali nejen současné titulky z médií o kůrovcové kalamitě nebo naivní představy obránců bezzásahovosti, ale také práci lesníků v době rozsáhlé kalamity, která ohrožuje podstatu našich lesů. Poučeni výstavou snad všichni pochopí, proč musíme co nejdříve obnovit naše hospodářské lesy. Neboť, jak zní podtitul naší výstavy, jedině zásah proti epidemii je účinný,“ zdůrazňuje autor výstavy, lesník Ing. Václav Kinský.

 

 

 

 

 

K výstavě je zpracován lektorský vzdělávací a výukový program pro školní kolektivy a jistě zde každý objeví kus poznání o lese a lesnictví.

Výstava v Národním zemědělském muzeu vás nenechá v klidu a třeba inspiruje i k účasti na obnově našich lesů, postižených nebývalou pohromou.

 

 

 

Fotoalbum