Příběh zemědělství – Praha

Noc vědců

Termín konání: 6. 10. 2017, 18:00–23:59

Noc vědců

Prožijte Noc vědců v Národním zemědělském muzeu na Letné!

A co vás v našem muzeu večer a v noci 6. října čeká?

 • výstava Více než laboratoř
 • reversed science café s renomovanými vědci
 • prezentace výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství
 • molekulární kuchyně v Gastrostudiu
 • další výstavy a expozice
 • přednášky
 • experimenty

 

Program akce:

18:30 - 22:30 Noc vědců – Science Café naruby: Občanská věda a my

Jak může každý z nás změnit vědu i společnost? Počítače, internet, chytré telefony i dostupnost laboratorního vybavení pomohly přenést vědecký výzkum z uzavřených laboratoří do rukou širší veřejnosti – jsou to ale právě jednotliví lidé, kteří tuto revoluci spustili. Přijďte si na Noc vědců promluvit s některými z nich o tom, jak a proč můžeme v komunitě sledovat kvalitu ovzduší, jaké etické otázky s sebou nesou občanská věda a “biohacking” a jak se tyto oblasti rapidně vyvíjejí.

U kulatých stolů s vámi o občanské vědě a revoluci “udělej si sám” budou diskutovat evoluční biolog Jaroslav Flegr a další zástupci rostoucí komunity Pokusných králíků, Jan Hovorka z projektu monitorujícího čistotu ovzduší, vědec a aktivista Petr Brož, Filip Španiel z Národního ústavu duševního zdraví a další hosté z oblastí vědy, umění občanského aktivismu a médií.

 • prof. Jaroslav Flegr, PřF UK (Pokusní králíci, toxoplasmoza)
 • Mgr. et Mgr. Robin Kopecký, PřF UK (Pokusní králíci, behaviorální psychologie)
 • doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D. (Katedra ochrany životního prostředí FChT UPa, ekotoxikologie)
 • RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.  (Katedra botaniky PrF JU, ekobotanika)
 • Ing. Markéta Zárybnická,  Ph.D. (ČZU, chytré ptačí budky)
 • Mgr. Petr Brož, Ph.D. (Geofyzikální ústav AV ČR, krajinná ekologie)
 • RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., PřF UK (vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší, atmosférický aerosol – fyzikální a chemická charakteristika, určování zdrojů znečištění)
 • MUDr. Filip Španiel, Ph.D., výzkumný pracovník, lékař, pedagog 3. LF UK, vedoucí výzkumného programu Aplikované neurovědy a zobrazení mozku, autor systému ITAREPS, který pomocí kontinuálně získávaných dat od psychiatrických pacientů s využitím telekomunikačních technologií a pokročilé matematické analýzy (ČVUT) dokáže již dva měsíce předem účinně předpovědět relaps, tedy prudké zhoršení stavu, které má za následek hospitalizaci.
 • Petr Tomek – kritické myšlení, zodpovědná věda, občanská věda

Diskutující umělci: Kurt Gebauer, Pavel Doskočil, Federico Díaz, Krištof Kintera, Veronika Doutlíková

 

Přiblížení vědy a mobility ve vědě prostřednictvím interaktivních prezentací výzkumných ústavů zřizovaných Ministerstvem zemědělství:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.: "Vidím neviditelné aneb Před termokamerou neutečeš."

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.: Přijďte s námi zažít a vyzkoušet si svět v pohybu, svět, v němž jedním z důsledků změn klimatu, ale i světového obchodu a cestování je migrace organismů, které překonávají obrovské vzdálenosti a osidlují nová území, některé se stávají hrozbou, jiné zdomácní. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.: "V kůži molekulárního biologa" – Práce s digitální pipetou a stereolupou. Pozorování produktů zdravé výživy pod zvětšením (např. oves, pohanka, quinoa, špalda, amaranth, kamut, chia, ořechy, luštěniny).

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.: Nanokouzelnická šou (nanočástice ve výrobě vakcín) a moderní vakcíny, mikroskopování, pipetování, pexeso.

Česká akademie zemědělských věd: "Píšeš? Publikuj!" – prezentace vydavatelského domu (křížovka, pexeso, propagační materiály…). 

Agritec výzkum, šlechtění a služby s. r. o., Agritec Plant Research, s. r. o.: Laboratorní pokusy (detekce bílkovin, cukrů), ukázka invitro kultur lnu, konopí, luskovin a poznávání semen. 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací: Čísla jsou všude kolem nás – jakou rychlostí se svět čísel v oblasti zemědělství vyvíjí. Jak se posunulo zemědělství za posledních 100 let? 

OSEVA vývoj a výzkum, s. r. o.: Zajímavosti z výzkumu trav a olejnin, včetně interaktivních exponátů. 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.: „Víme více o pohybu nebeských těles než o půdě pod nohama“ – Leonardo da Vinci. 

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod: Brambory jsou zdravá zelenina, přijďte se o nich dozvědět co nejvíce, seznamte se s odrůdami, s pěstováním a užitím brambor! 

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o.: Chraňte naši půdu, aby nám ji neodnesla voda a neodvál vítr. Houbové patogeny a mykotoxiny: Jak se šíří nemoci rostlin? Jak se kazí potraviny? Chov čmeláků: Jak si čmelák staví hnízdo? 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.: Prezentace vermikompostu, mikrobiologie, tzn. vzorky plísní, kvasinek apod., které se běžně vyskytují kolem nás, prezentace rostlinné produkce pro nepotravinářské účely, tzn. biopaliva (peletky, brikety, traviny apod.), měření obsahu prvku v materiálech. 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i: Otázky týkající se naklíčených luštěnin, prezentace postupu klíčení, soutěže pro děti i dospělé. 

Spolek pro zdravou výživu: Prezentace postupu domácího klíčení, stádia klíčení luštěnin (ve spolupráci s firmou Tescoma), ochutnávka pokrmů z naklíčených luštěnin (pečené zákusky apod.). 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.: O věhlasu českého piva ve světě není pochyb. Přijďte se podívat, kam všude je české pivo exportováno, jaké jsou základní suroviny pro jeho výrobu, jak velkou sílu mají pivovarské kvasinky a tradiční technologický proces a co vše se na Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském zkoumá a sleduje, abychom si mohli pivo vychutnat v co nejlepší kvalitě. 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.: Jak české třešně dobývají svět. Prezentace oboru, odrůd, ochutnávky. 

Promítání unikátních dokumentárních filmů z fotoarchivu NZM:
"Poslední vor“– rekonstrukce tradiční voroplavby,
"Český kombajn“ – film o cestě českých konstruktérů, která vedla až k sestrojení prototypu kombajnu

 

Přednášky spojené s názornými ukázkami se zaměřením na nové objevy, výzkumy, posuny v zemědělství a potravinářství pod vedením vědeckých pracovníků Výzkumných ústavů MZe v prostoru Objevovny NZM:

 • Spolek pro zdravou výživu: Výhody naklíčených luštěnin. (19:00)
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.: Nanotechnologie a moderní účinné a bezpečné vakcíny pro 21. století. (20:00)
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.: Příběh invazních živočišných a rostlinných druhů, jejich putování světem, jak se k nám dostaly, jak je dnes svět propojen turistikou, obchodem, cestováním a nakonec i důsledky globálních změn klimatu a migrací různých organismů. (21:00)
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.: Mobilita vegetativně množených rostlin a jejich uchování  v Kryobance pro budoucí generace. (22:00)

 

Prezentace archivu a fotoarchivu NZM neboli Cesta sbírkového předmětu (praktické zapojení návštěvníků a manipulace se sbírkovými předměty).

Názorné ukázky, pokusy se zaměřením na molekulární kuchyni, posun a pohyb moderní gastronomie v nově otevřeném Gastrostudiu – kulinární laboratoři pod vedením Národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

 

Kompletní program: www.noc-vedcu.cz