Příběh zemědělství – Praha

Přednáška vítězů soutěže Věda pro zemi 2021

Termín konání: 3.5.2022, 17:00

Přednášky vítězek soutěže Věda pro zemi 2021

Proč je biodiverzita živočichů v zemědělské krajině důležitá? V jakém přírodním prostředí vznikají vilové čtvrti a jak se společně proměňují?

Odpovědi nejen na tyto dvě otázky dostanete v úterý 3. května od 17 hodin na společné přednášce dvou absolventek oboru Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, které uspěly v soutěži Věda pro zemi 2021, pořádané Národním zemědělským muzeem společně s Českou akademií zemědělských věd. Tato soutěž každoročně oceňuje nejlepší bakalářskou, diplomovou a doktorskou práci na téma související se zemědělstvím.

Termín konání: 3. 5. 2022, 17:00 hodin

Místo konání: sál Národního zemědělského muzea Praha, Kostelní 44, Praha 7

PROGRAM

  • Optimalizace uspořádání a využívání krajiny z pohledu ochrany a podpory biodiverzity

Přednášející: Ing. Petra Kunovská

Seznamte se s přístupem ke krajině s ohledem na živočichy a zachování biodiverzity. V rámci své diplomové práce vytvořila Petra Kunovská komplexní návrh pro území zemědělské krajiny Lednicko-valtického areálu, který rozvíjí kromě potřeb lidí i potřeby typických živočichů a ozdravuje krajinu. Projekt vznikl ve spolupráci s rakouským odborníkem v oblasti krajinného plánování, ekologie a zoologie.

  • Krajina vilových čtvrtí a její proměny. Studie území Baba v Praze

Přednášející: Ing. Alice Frydrychová

Přednášející vám představí vilové čtvrti jako propojení architektury a krajiny, města i venkova, zaměří se na typ krajiny, ve kterém vznikají a jak se společně proměňují, nastíní, co nabízejí veřejná prostranství vilových čtvrtí místním i návštěvníkům. To vše se dozvíte v příspěvku Alice Frydrychové o příběhu a budoucí vizi vilové kolonie Baba v Praze.

Přednášky vítězek soutěže Věda pro zemi 2021