Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

přednáška Zelená města, ovzduší a klimatická změna

Termín konání: 15. 11. 2021

Ostrava – zelená města, ovzduší a klimatická změna

Zveme žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol na přednášku Zelená města, ovzduší a klimatická změna.

Rezervujte si místo pro celou vaši třídu.

Proč je zeleň nedílnou součástí moderních měst? Jak ovlivňuje lidské zdraví a psychiku? Co je trendy v zelené infrastruktuře u nás a v zahraničí? Jak inovativní může být sázení stromů, když se do něj zapojí tři univerzity? A co můžeme my všichni udělat pro zlepšování ovzduší a životního prostředí?

Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s ústavem SOBIC nabízí školám bezplatné semináře, které se kromě těchto otázek zabývají například také vlivy městské zeleně na čistotu ovzduší a odolnost vůči změnám klimatu nebo zelenými projekty na území Moravskoslezského kraje. Akce je spolufinancována v rámci projektu CLAIRO, který se výše uvedenými tématy podrobně zabývá.

Délka: 60 – 90 min (lze přizpůsobit dle požadavků)

Volné termíny: 15. 11. a 16. 12. 2021

Místo konání: Národní zemědělské muzeum Ostrava

 

Rezervace programu je možná emailem nebo telefonicky:

 Bc. Petra Kempná,     petra.kempna@nzm.cz      776 623 799