Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Malá galerie Ohrada: Lenka Falušiová / praLES

Termín konání: 15. 6. 2021 – 8. 8. 2021

Přítomnost světla, Lenka Falušiová

Grafiky Lenky Falušiové jsou inspirované českou krajinou a lesy. Výstava jejích grafických prací v Malé galerii Ohrada je upomínkou díla lesmistra Josefa Johna, zakladatele Boubínského pralesa.

Lenka Falušiová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru grafiky prof. Jiřího Lindovského. Je členkou Sdružení českých grafiků Hollar a Spolku výtvarných umělců Mánes. Pravidelně vystavuje v zahraničí (Mini maxi print Berlin, Les Bohemes v galerii Tirelli ve Vevey, In Der Stille ve Švýcarsko – české galerii Go Green Art,...).
V letošním roce získala cenu za hlubotisk na výstavě Grafika roku 2020 v Císařské konírně Pražského hradu.
Absolvovala řadu samostatných výstav, například v galerii U Prstenu v Praze, v Lašském muzeu v Kopřivnici, v galerii Felixe Jeneweina v Kutné hoře atd. Zúčastnila se také mnoha kolektivních výstav – Centrum současného umění DOX v Praze, Muzeum umění v Olomouci, galerie Kooperativy v Praze, galerie Hollar v Praze, Oblastní galerie v Jihlavě, Galerie Klatovy – Klenová aj.

Lenka Falušiová zná důvěrně les a jeho proměnný život. Les je bohaté společenstvo, do kterého člověk jen prostě nakukuje a někdy zřídka v něm i pobývá. Les je velká síla kořenů, napětí větví a suků, bolest ran a šrámů, pulzující míza v cévách, hroty pupenů, těžká omamná vůně a záhadná přetrvávající vitalita semen. Les je šepot či řev větrů, vůně trav a mechů, nezachytitelné kolotání vody a světla. Lenka Falušiová nepopisuje vnější pohledy na les, zobrazuje ty zdánlivě neviditelné procesy pod povrchem porostů, vnitřní krajiny lesů. Její grafiky mají meditativní účinek, jsou citlivým záznamem celistvosti života lesa.

Fotoalbum