Příběh zemědělství – Praha

Výstava Stavba Zemědělského muzea na Letné: vize – plány – realita

Termín konání: 20. 5. 2021 – 2. 4. 2023

Výstava Stavba Zemědělského muzea na Letné: vize – plány – realita

Výstava představí vývoj architektonického řešení budovy Národního zemědělského muzea v Praze na Letné v kontextu dějin muzea, zástavby prostoru Letenské pláně a spolupráce s Národním technickým muzeem. 

Hlavními exponáty budou modely a další předměty ze sbírek NZM, doplněné autentickými návrhy a plány výstavby ze 30. let 20. století. 

Cílem výstavy je představit prostřednictvím autentických dokumentů a exponátů složitý vývoj výstavby letenské muzejní budovy v kontextu dějin muzea. 

Letenská budova Národního zemědělského muzea (zal. 1918) byla postavena v letech 1937–1939 podle návrhu funkcionalistického architekta Milana Babušky společně s takřka identickou sousední budovou Národního technického muzea (dokončena 1941). Původní plány však byly mnohem ambicióznější a počítaly s výstavbou spojené budovy, poskytující prostor pro obě instituce. Kvůli sporům a problémům s pražskou samosprávou z nich ale nakonec sešlo.
Budova NZM měla od okamžiku své dostavby velice pohnuté osudy. V roce 1939 byla obsazena wehrmachtem, po 2. světové válce se o ni vedly spory mezi zemědělským a Národním muzeem a po válce v roce 1950 byla znárodněna a předána podniku Stavoprojekt. V tomto období byly v interiérech provedeny necitelné úpravy, kdy byly výstavní sály přestavěny na kanceláře. Do vlastnictví zemědělského muzea se architektonicky znehodnocená budova vrátila po roce 1989.
Od roku 2015 probíhala rozsáhlá rekonstrukce s cílem vrátit interiérům co možná nejvíce původní vzhled, který jim ve 30. letech vtiskl Milan Babuška. Dnes slouží letenská budova opět v plném rozsahu svému původnímu účelu, byla zde vybudována řada moderních muzejních expozic včetně vyhlídkové terasy na střeše budovy.