Seznam kontaktů

Mgr. Jana Jírovcová – osobní profil

Název pozice v NZM:

Kurátor podsbírky živočišné výroby

 

Vzdělání:

Filosofická fakulta Masarykovy univerzitě v Brně, obor historie-muzeologie

 

Praxe:

V NZM od června 2015

Archiv bezpečnostních složek

 

Sbírky v NZM:

Fond podsbírka živočišné výroby

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

Akce – Muzejní noc na zámku Kačina (2017, 2018, 2019)

 

Expozice, výstavy:

  • Království včel I, II (výstavy 2017, 2018)
  • Lékaři rostlin (výstava 2020)
  • Zimní příběh – zapomenutá venkovská řemesla (cyklus výstav 2018, 2019)

 

Vybraná publikační činnost:

  • JÍROVCOVÁ, Jana, Z historie konárovického zámku a panství, Prameny a studia, č. 58, 2016.
  • KOPEČEK, Martin - JÍROVCOVÁ, Jana, Lékaři rostlin – katalog výstavy, Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2020

 

Projekty výzkumu:

Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace (Ministerstvo kultury, 2018-2022)