Seznam kontaktů

Mgr. Lucie Kubásková – osobní profil

Název pozice v NZM:

Vedoucí oddělení muzeologie
Vědecký a odborný pracovník – kurátor

 

Vzdělání:

Mgr. – Slezská univerzita v Opavě, obor Historie – muzeologie

 

Praxe:

1/2012 – dosud: Národní zemědělské muzeum – vedoucí oddělení muzeologie
7/2009 – 12/2011: mateřská a rodičovská dovolená
5/2006 – 7/2009: Národní zemědělské muzeum – zástupkyně generálního ředitele
11/2004 – 5/2006: Národní zemědělské muzeum – kurátor
1/2003 – 10/2004: Uměleckoprůmyslové museum – správce depozitáře

 

Sbírky v NZM:

Potravinářská výroba

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

 • Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích (2020)
 • Jindřich Štreit a Cykly (2019)
 • Největší objev – Fenomén zemědělství ve100 předmětech (2018)
 • Expozice Zemědělství (2018)
 • Čižba – umění jemné a líbezné (2016)
 • O pivu – Z chmelnice až na náš stůl (2014)
 • Od věku sloužím člověku – obaly potravin v historickém kontextu (2013)
 • Instalace zámecké kuchyně a spižírny na zámku Kačina (2012)
 • Pod korouhví stříbrného lva (2010)
 • Kde se pivo vaří (2005)

 

Vybraná publikační činnost:

 • KUBÁSKOVÁ, L.; JAKUBSKÁ, J.; ČENĚK, M. (2020): Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích. NZM Praha.

 • KUBÁSKOVÁ, L. (2012): Od věku sloužím člověku – obaly potravin v historickém kontextu. NZM Praha.
 • KUBÁSKOVÁ, L.; LINHARTOVÁ, K.; RŮŽIČKOVÁ, V. (2011): Encyklopedie strojů a nástrojů – potravinářská výroba. NZM Praha.
 • KOL. AUTORŮ (2006): Lidé, krajina a zemědělství. Profi Press, Praha.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

Účast v pěti projektech.
V NZM:

 

Účast v 5 projektech.

 v NZM:

 • Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace, identifikační kód projektu: DG18P02OVV067  
 • Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě, identifikační kód projektu: DG18P02OVV057 
 • Výzkumný záměr MZE ČR MZE7507574101 – vědecké zhodnocení sbírkového fondu NZM (2005-2011)
 • MZE RO 0814 – Obaly potravin 20. století (2012 – 2015)