Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Betlémy ze zámku a podzámčí

Termín konání: 2. 12. 2023 – 3. 1. 2024

Výstava Betlémy ze zámku a podzámčí

Stavění betlémů patří k oblíbeným vánočním symbolům. Navštivte naši výstavu betlémů v centrální části zámku. Výstava tradičních betlémů na zámku Kačina Vám připomene tradici stavění betlémů. Uvidíte betlémy vyráběné několika technikami. Výstavu lze navštívit od 2. 12. 2023 do 3. 1. 2024. 

Celý svět si letos připomíná 800 let od prvního postavení betléma Františkem z Assisi, který svou myšlenku zrealizoval v roce 1223 v italském městě Greccio. Tam postavil otevřenou chatku s jeslemi. Tradice stavění betlémů se od té doby začala rychle šířit.

Původně se betlémy stavěly pouze v kostelích. Do lidového prostředí se dostaly s reformami Josefa II., kdy bylo nařízeno uzavření některých církevních objektů a betlémy byly z kostelů vykázány. Domácnosti přelomu 18. a 19. století se tak pozvolna začaly naplňovat betlémářskými výtvory. Pomalu a nenápadně se vytváření betlémů stávalo novým druhem lidového výtvarného umění, které nebylo svázáno přísnými regulemi. Tím si česká betlémářská lidová tvorba vytvořila svá specifika, která se odlišují od jiných zemí Evropy.

Chystání betlému bývala velká práce a zábava po celý advent. Výtvarné zpracování se lišilo materiálem i pojetím. Nejčastěji se používalo dřevo, papír, těsto, kukuřičné šustí, vosk nebo keramická hlína. Betlémářská tradice je v některých oblastech Čech stará řadu generací a patří k rodinné cti.

Poděkování

Bohumilu Duškovi

za zapůjčení většiny vystavených betlémů

Mgr. Bohumil Dušek je původní profesí je pedagog a od mládí se ve volných chvílích věnoval práci se dřevem. Rodinné tradice a úcta k lidovému umění ho brzo přivedly k práci s tímto přírodním materiálem. Zpočátku se jednalo spíše o truhlářské záležitosti, později přešel k zájmové výrobě replik lidových polic, kořenek, slánek a dalších užitných předmětů pro přátele a známé. Od 70. let se věnuje dřevěným lidovým hračkám a v 80. letech přibyly i betlémy. Nejprve to byly tradiční vyřezávané jesličkové archy nebo skříňkové betlémy, a poté se soustředil převážně na konstruování betlémů mechanických. Stal se tak jedním z mála pokračovatelů výrobců pohyblivých betlémů v Čechách. Zabývá se také opravami poničených betlémů a rekonstrukcí starých mechanických betlémů. Podařilo se mu zachránit řadu naprosto zdevastovaných betlémských celků nejen ze dřeva, ale i z keramiky nebo papíru. Vedle toho také betlémy sbírá, betlémy z jeho sbírky každoročně putují na vánoční výstavy u nás i v zahraničí. Byl autorem všech vánočních výstav ve Valdštejnském paláci v Praze, uskutečnil i řadu betlémských výstav samostatných, např. v Brně, Slavkově, Jeseníku, Jimlíně, Poděbradech, Praze a dalších místech.

Od roku 2010 organizoval výtvarnou soutěž pro děti a mládež s betlémskou tematikou, kterou pořádala Kancelář Senátu ve spolupráci se Spolkem českých betlemářů. Pan Dušek je jedním ze zakládajících členů této zájmové organizace, členem výboru a šéfredaktorem časopisu Betlémář.

Kačina - betlémy