Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Broumovsko

Termín konání: 1. 9. 2022 – 31. 10. 2023

Výstava Broumovsko

Výstava Broumovsko očima JGA |Hesselia vyššího správního úředníka Broumovského panství představuje vybrané části Broumovské kotliny koncem 17. století, ještě před barokní přestavbou. Je unikátní nejen v českém, ale i středoevropském prostoru svou vizualizací poddanských povinností. Je totiž obrazovou přílohou broumovského urbáře, tj. soupisu poddanských povinností. Pro tento účel musela být zobrazeno obydlí každého podaného broumovské vrchnosti. Větší objekty jsou nakresleny podle reality, menší šablonovitě. V textové příloze jsou uvedeny povinnosti poddaných rozdělených podle výše majetku na sedláky, chalupníky a zahradníky.