Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Epifyty – rostliny vzdušných zahrad

Termín konání: 11. 5. 2020 – 18. 5. 2024

Výstava Epifyty – rostliny vzdušných zahrad, Národní zemědělské muzeum Kačina

Epifyty jsou významnou skupinou rostlin, která velmi ovlivnila zahradnictví posledních století. Botanici z celého světa podnikali výpravy za těmito květinami. Ty se i dnes těší velkému zájmu z řad profesionálních i amatérských pěstitelů. Příkladem je orchidej Phalaenopsis, která se stala jednou z nejpěstovanějších pokojových květin. Výstava má návštěvníkům přiblížit život epifytů ve svém původním prostředí vysoko v korunách stromů.

Orchideje, bromélie a kapradiny

Kromě orchidejí vám představíme také kapradiny, bromélie a další rostliny. Naleznete zde tematickou literaturu a dobové obrázky ze zámecké knihovny. Součástí výstavy je i místnost zahradníka.

Dále si můžete prohlédnout adaptace rostlin, které využívají při získávání vody, živin a také pro šíření semen.

Tradice pěstování 

Výstava volně navazuje na expozice v zámecké oranžerii, kde se nachází několik set různých druhů orchidejí, desítky bromelií, kapradin a dalších epifytů.

Orchideje mají na Kačině dlouholetou tradici. Již Chotkové orchideje pěstovali v zámecké oranžerii. Orchidej Lycaste skinerii, kterou také naleznete v oranžerii, nechali Chotkové zvěčnit na malbě v zámeckém divadle.

Pozvánka:

 

Výstava Epifyty – rostliny vzdušných zahrad, Národní zemědělské muzeum Kačina