Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Obraz zemědělství v socialistickém realismu

Termín konání: 11. 5. 2020 – 1. 2. 2022

Výstava Obraz zemědělství v socialistickém realismu, Národní zemědělské muzeum Kačina

Se začátkem návštěvnické sezóny 2020 se na Kačině otevírá i výstava Obraz zemědělství v socialistickém realismu. Cílem tohoto výstavního projektu je představit široké veřejnosti unikátní soubor obrazů malířů socialistického realismu ze sbírek Národního zemědělského muzea a na konkrétních dílech ukázat, jak umělci sloužící totalitní komunistické moci vykreslovali průběh násilné kolektivizace na českém venkově.

Na výstavě jsou bohatě zastoupeni především autoři, kteří se v rámci tehdejší oficiální výtvarné scény stali nadšenými propagátory socialistického realismu sovětského typu. Mezi tyto radikálně stalinsky orientované umělce patřili například Karel Skála (1908–2001), Martin Sladký (1920–2015) a Alena Čermáková (1926–2009), jejíž monumentální malba Soudruh Rajtora vypráví o svém zájezdu do SSSR dominuje celému výstavnímu sálu. Na pracích výše uvedených malířů ilustrujeme, jak umělci sloužící totalitní komunistické moci tendenčním způsobem vykreslovali průběh násilné kolektivizace na československém venkově.

Výstavu obrazů naleznete na zámku Kačina v prvním patře zámku.

Výstava je součástí 1. zámeckého okruhu.

Výstava Obraz zemědělství v socialistickém realismu, Národní zemědělské muzeum Kačina