Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výtvarné sympozium

Termín konání: 21. 8. 2023 – 27. 8. 2023

Výtvarné sympozium

Na konci srpna proběhne na zámku Kačina další ročník výtvarného sympozia, kterého se účastní umělci z různých oborů. Po celou dobu můžete sledovat jejich tvorbu, případně se dotázat na používané techniky.

Výtvarné sympozium hostí na Kačině každoročně české i zahraniční umělce. Sympozium se zaměřuje na témata z různých oborů. Návštěvníci mohou přímo na zámku sledovat práci výtvarníků. Nebude tomu jinak ani v letošním roce. 

Tématem letošního ročníku je 200. výročí prvního pobytu hraběcího rodu Chotků na nově postavené Kačině (1823).

Výtvarné symposium je prostředím pro vizuální reflexi místa, jeho kontextu a budování vazeb mezi jedinečnou klasicistní památkou a současnými tvůrci.

 Letos se pod kurátorským vedením Mgr. Silvie Stanické, Ph.D. představili:

  •  Mária Štraneková (SK), oděvní designérka, pedagožka
  • Vojtěch Plhák (CZ) fotograf 
  • Zuzana Pevná (SK) grafická designérka

Níže naleznete přehled účastníků tří minulých úspěšných ročníků.

2020, I. ročník, téma: Zemědělství, 1.–9. 8. 2020

Účastníci:

Andrej Nemeth, malíř, sochař /CZ/

Zsuzsa Lőrinc, sochařka /CZ/

Denis Anfilov, sochař /CZ/

Jiří First,  sochař /CZ/

Jiří Šuhájek, malíř, sklář /CZ/

Hall Kornel, malíř /H/

Beata Lewická, malířka /PL/

Aleksander Zakrocki, malíř  /PL/

Michal Chudoliňsky, malíř /PL/

Simone Svoboda, malířka, sklářka /A/

Tibor Kopócs, malíř /SK/

Tamás Bimbó, malíř /H/

2021, II. ročník, téma: Thalie, 2.–8. 8. 2021

Účastníci:

Andrej Németh Endre, malíř, sochař/CZ/

Marek Králík, malíř /CZ/

Ondřej Klička, malíř /CZ/

2022, III. ročník, téma: Knihovna, 22.–28. 8. 2022

Účastníci:

Silvie Stanická, kurátorka /CZ/

Lenka Baroňová, pedagožka FMK /CZ/

Kristina Maňáková /CZ/

Matěj Skalický /CZ/

Elsa Rauerová /CZ/