Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Příběh dřeva – hravá dílna

Příběh dřeva – hravá dílna

V první části programu si v expozici Příběh dřeva zodpovíme následující otázky:

Proč jsou pro nás stromy a lesy tak důležité.
Představíme si základní druhy dřevin.
Vysvětlíme si co je „tělo stromu“, letokruh, kůra, pryskyřice a další.
A dozvíme se třeba i to, že stromy mají své školky a mohou tak jako lidé být i nemocné.

V zámecké dílničce se děti seznámí s „dřevařskými profesemi“ a různým truhlářským nářadím. Práci s vybraným nářadím si budou moci i sami vyzkoušet a nakonec si kus dřeva opracují a něco hezkého si z něj na památku vyrobí.

Pro děti z mateřských škol jsou připraveny dva 30 minutové vzdělávací bloky, mezi bloky je naplánována asi 30 minutová pauza na svačinu a asi 30 minut času na využití herny, která je součástí expozice.

Pro děti ze základních škol jsou připraveny dva 45 minutové vzdělávací bloky a mezi bloky je plánována asi 30 minutová pauza na svačinu.

Lektorský program je veden interaktivní, hravou formou a navazuje na novou, ojedinělou expozici Příběh dřeva. Tato expozice představuje dětem dřevo srozumitelnou a přívětivou formou, v jeho různých podobách a v návaznosti na zemědělství. V expozici najdeme dřevo ze 42 druhů stromů, které si malí návštěvníci mohou nejen prohlédnout, ale také osahat či otěžkat.

Program je obsahem a formou zcela přizpůsoben věku dětí. Při je tvorbě jsme kladli důraz na to, abychom se co nejvíce přiblížili obsahu Rámcových vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Environmentální výchova. Použili jsme metody názorně – demonstrační, metody dialogické a metody diskuze a situačního učení.

Objednávky: Mgr. Kamila Trnečková, kamila.trneckova@nzm.cz, tel.: +420 773 742 230

Klíčová slova: tvoření, dřevo, příroda, strom

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ, 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ

Délka: 120 minut

Počet žáků: max. 25/ jedna skupina (je možné pracovat „zrcadlově“ se dvěma skupinami, každou skupinu vede jeden lektor)

Cena: 70 Kč