Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Za stromy

Termín konání: 3. 7. 2020 – 10. 8. 2020

Výstava Za stromy (obrazy Lenky Pálkové), Národní zemědělské muzeum Ohrada

Výstava obrazů jihočeské výtvarnice Lenky Pálkové na téma stromů, lesa a krajiny, z nichž část vznikla právě pro Národní zemědělské muzeum Ohrada. Startujeme tak projekt Malé galerie Ohrada,  v němž vám chceme představit malíře, fotografy a grafiky, kteří ve své tvorbě reflektují lesnictví, myslivost a rybářství. 

MgA. Tereza Babrajová o Lence Pálkové (*1955)

Zdá se být symbolické, že se narodila na den dětí: propadla kouzlům přírody, zvířat, hraček,loutek a her. Jako každé dítě. Jenomže Lenka svůj svět snů neopouští.

Lidová škola umění pro ni není jen nucený zájmový kroužek, i když ještě neví, že svět dětského loutkového divadla jí otevře cestu k systematické výtvarné tvorbě, která se nakonec bude promítat ve všech jejích činnostech. 

Přes protesty rodičů si prosazuje studium na střední umělecko-průmyslové školu profesora Viktora Fixla. Obor hračky – loutky se stane na dlouho její profesí i úspěšnou budoucností. Nastupuje v příbramském Hamiru jako samostatná výtvarnice, posléze, již pod záštitou své vlastní firmy, proniká na celosvětový trh a sbírá úspěchy.
„Vynikající hračka roku“ či „Správná hračka“ věru nejsou ocenění nevýrazná.

Jenomže Lence byznys nestačí – a ani ji tolik nezajímá. Má citlivou, romantickou povahu, často sní, potřebuje změnu a dobrodružství. Ze světa obchodu utíká do lesa, ke svým psům, květinám, zahradě a jezírkům, do srubu, který pro ni postavil její muž Tomáš. 

Nebojí se fyzické práce a střídá tvrdou dřinu v zahradách s jemností květinové vazby.

Tudy všudy se vine linie romantické poezie křehkých, zranitelných krajin. Bílé a růžové lekníny, robustní kameny v objetí subtilních trav, vyhřívající se psi, mohutné stromy.

Jako by žila v tajuplném lese. Své pohádkové krajiny přenáší do obrazů, ve kterých se před větrem a mrazem krčí zahrádky a domky, ohýbají stromy… Kontrast křehkosti lidského konání oproti mocné přírodě. Lenčiny oleje jsou naplněny pokorným obdivem ke kráse světa. Ale nejen to: i strachem z jeho zničení.

Právě křehkost je nejsilnějším charakteristickým rysem její práce a proto je tak okouzlující se před její obrazy posadit, pohladit kočku či pejska, zasnít se a chvíli se toulat v pohádkách.

 

Malá galerie Ohrada ve své koncepci zahrnuje prezentace malířů, fotografů a grafiků, kteří ve své tvorbě reflektují lesnictví, myslivost a rybářství. Kurátoři muzea budou jednotlivé autorské výstavy doplňovat předměty z muzejních sbírek. Jako první vystavuje od 2. července své obrazy jihočeská výtvarnice Lenka Pálková pod názvem Za stromy, v srpnu pak v Malé galerii Ohrada představí ilustrace ze své autorské knihy To jsem z toho jelen grafička a ilustrátorka Tereza Marianová.

Lenka Pálková: Za stromy