Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Výstava Genetické zdroje – klíč k zemědělské rozmanitosti

Termín konání: 1. 4. 2022 – 31. 8. 2022

Výstava Genetické zdroje – klíč k zemědělské rozmanitosti

Přijďte si prohlédnout panelovou výstavu o rostlinách, zvířatech, mikroorganismech a vlastnostech, které čekají na svoji příležitost.

Proměny zemědělství, započaté průmyslovou revolucí v 18. století, směřují ke stále větší industrializaci a specializaci. S intenzifikací zemědělství mizí z polí a sadů krajové a místní odrůdy a upřednostňují se ty geneticky jednotné a výnosnější. Také všestranná hospodářská plemena zvířat ustupují specialistům šlechtěným na výkon – na více mléka, masa, vajec...

A přitom každá rostlina, živočich či mikroorganismus představují unikátní zásobárnu genů a vlastností. Původní odrůdy plodin a plemena hospodářských zvířat mají vlastnosti, které u moderních odrůd a plemen již vymizely. Některé mikroorganismy vyrábějí polymery, léčivé látky či dokonce potraviny. Každý z dnešního hlediska "nepotřebných" organismů může v budoucnu sloužit lidem pro šlechtění nových odrůd a plemen, při léčbě chorob nebo pro nová průmyslová využití.

Co lze dělat, abychom tyto cenné zdroje vlastností neztráceli, se dozvíte na 21 panelech umístěných na zámku Ohrada. Výstava tu od 31. května až do 15. srpna stručně představuje téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace. 

Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, který spravuje genetické zdroje rostlin a mikroorganismů, Výzkumným ústavem živočišné výroby (genetické zdroje zvířat) a dalšími partnery Národního programu.

 

  Výstavu si můžete prohlédnout také ONLINE ZDE.