Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Výstava Jindřich Štreit a lidé v zemědělství

Termín konání: 1. 5. 2021 – 31. 10. 2021

Výstava Jindřich Štreit, Ostrava

Jindřich Štreit a snímky venkova – to je neoddělitelné spojení. Fotografování venkovského života svázaného s prací v zemědělství se Jindřich Štreit věnuje již od 70. let minulého století. Mnoho z jeho záběrů se stalo doslova ikonickými fotografiemi české dokumentární fotografie.

Zemědělský rok ovlivňuje mnoho proměnných, a přesto se již po tisíce let stále opakuje. V průběhu času se mění krajina a klimatické poměry, mění se společenské okolnosti, stroje a technologie, jiní jsou i lidé, kteří se zemědělským činnostem věnují.

Vybrané fotografie sledují tyto změny za posledních více než 30 let. V 80. letech 20. století pracovalo v oboru zemědělství ještě přes půl milionu lidí. Zobrazovaná oblast je přibližně vymezena městy Šumperk, Rýmařov, Bruntál, Šternberk, Litovel. Je to prostředí, jež autor důvěrně zná, dodnes žije v Sovinci na Rýmařovsku, v podhůří Nízkého Jeseníku. Životní peripetie zavedly Jindřicha Štreita v první polovině 80. let 20. století do podniku Státní statky Bruntál (oborový podnik, odštěpný závod 08 Rýžoviště). Práce dispečera mu umožňovala každodenní kontakt s různými zaměstnanci podniku, ať už na polích, nebo ve stájích. Lidé si na všudypřítomnost fotoaparátu zvykli, považovali ji za samozřejmou, a právě proto jsou fotografie Jindřicha Štreita tak výjimečné svojí autentičností.

Současné zemědělské prostředí vypadá zcela jinak. Pracuje zde již jen zlomek původního počtu zaměstnanců. Změnil se způsob hospodaření i vlastnické poměry. Jindřich Štreit se z přímého účastníka stal pozorovatelem. Mezi jeho fotografiemi najednou nečekaně vystupují obrazové vzorce, které jednak svědčí o autorském rukopisu, jednak podtrhují paralely situací nezávislých na absolutním ukotvení v čase. Tyto záběry jsou prezentovány jako dvojice černobílé a barevné fotografie, jež tvoří propojení mezi dvěma zaznamenanými časovými úseky. Nejnovější snímky vznikly jako součást projektu dokumentace našeho zemědělství v průběhu roku 2018, a to opět na Rýmařovsku a Olomoucku.

Cyklus fotografií Jindřicha Štreita představuje vizuální studii proměn venkovského prostředí ve 20. a 21. století, ukazující mnohovrstevnatý pohled na svět a člověka. Reprezentuje konkrétní fotografický diskurz, který ovšem není pouze zdrojem izolovaných obrazových informací. Je především komplexním pohledem na venkov a zemědělství.

Fotoalbum