Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Výstava Rita Koszorus a Juan Nazar – Standing on one leg

Termín konání: 1. 6. 2022 – 31. 7. 2022

Rita Koszorus a Juan Nazar – Standing on one leg

Setkání děl Rity Koszorús a Juana Nazara v jednom místě a čase vytváří nové situace poskládané z útržků paměti. Jsou to jen jejich vzpomínky, nebo je vám něco z toho povědomé? Poznáváte ten kámen? Pozorovali jste už někdy tento sloup? Byli jste už na tomto místě? Nebo tam?

Výstava se ideově zabývá úvahou o křehkosti našeho aktuálního bytí, které stojí na pilířích minulosti, ale je nejisté bez předvídatelné budoucnosti. Ve spleti materiálů a nových mikrosituací v prostoru, do kterého nás autoři vtahují, vzniká časová kapsle. Opřít se můžeme jen o kontext. Tady a teď. A víme, že nic netrvá věčně.

Výstava využívá různá média malby, instalace a industriálního kontextu prostředí muzea.

Projekt vznikal v průběhu roku 2021 a 2022 během uměleckého pobytu R. Koszorús v Berlíně s podporou Fondu na podporu umenia.

Rita Koszorús (SK) se narodila v roce 1989 v Bratislavě. Své výtvarné vzdělání zahájila na Škole užitého umění Josefa Vydry v Bratislavě. Následně v letech 2008-2014 studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, nejprve na katedře volné grafiky, později na katedře malby v ateliéru pod vedením prof. Daniela Fischera. V roce 2013 absolvovala stáž na Akademii výtvarných umění v Budapešti v ateliéru vedeném Imre Buktou. Zúčastnila se několika zahraničních pobytů a sympozií v Berlíně, Paříži, Portu, Budapešti. Aktivně se prezentuje na samostatných i skupinových výstavách doma i v zahraničí. V roce 2021 získala první cenu v soutěži Malba roku, když se do jejího finále probojovala čtyři roky po sobě. Dostala se také do užšího výběru Ceny Nadace Novum v r. 2021. Více o Ritě Koszorús.

 

Juan Nazar (Chile) žije a pracuje v Berlíně. Studoval architekturu v Chile a Itálii, poté se zaměřil na rozvoj výtvarného umění. Tuto praxi zdokonaloval pod vedením Eugenia Dittborna a také účastí na uměleckých rezidencích ve městech, jako je Lisabon a Berlín. Jeho práce spočívá v zachycování předmětů a situací prostřednictvím fotografií, skic nebo odlitků, aby je následně klasifikoval a nově uspořádal v novém kontextu. Studoval různé materiály a zkoumal vztah mezi architektonickou krajinou a jejími fragmenty na určeném místě.

 

Kurátor výstavy: Ivo Sumec

Výstava je připravena ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity.

Rita Koszorus a Juan Nazar – Standing on one leg