Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Země plná křídlení

Termín konání: 21. 4. 2023

Země plná křídlení

Den Země 21. dubna 2023 oslavíme v NZM Ostrava s neziskovými organizacemi.

9:00–12:00 Oslava Dne Země v Národním zemědělském muzeu – WORKSHOPY PRO ŠKOLY

U příležitosti oslav Dne Země vás zveme na dopolední tvoření v duchu pěti elementů. Do realizace workshopů zapojíme také neziskové organizace, a děti se tak interaktivní a dostupnou formou mohou dozvědět o jejich činnosti. Celá akce tak získává nejen environmentální, ale i sociální přesah.

Děti smysluplně a kreativně provedeme nabídkou krátkých workshopů, jejichž výstupem bude výrobek a zážitek ze setkání s konkrétním “živlem”. Těšit se můžete na kovařinu, sázení rostlin, práci se dřevem, bylinkami.

Cena: 100 Kč/dítě

13:00–21:00 Země plná křídlení – Odpolední program pro veřejnost

Dobročinný festival na téma trvale udržitelného života na Zemi s koncertem zpěvačky Kaczi, vystoupením hostů a také dražbou kovářského artefaktu s příběhem. Moderuje Radek Erben.

Cílem je představit tvořivost a celostní pohled na život se zajímavými souvislostmi a přesahy.

Vernisáž Galerie českých potravin a navazující besedy s inspirujícími hosty na téma Tvoření ZeMě. Odpolední program pro veřejnost – stánky neziskovek, občerstvení, tvořivé workshopy s poselstvím ZeMě pro děti i dospělé.

Vstup zdarma.

Oslava Dne Země v Národním zemědělském muzeu Ostrava