QRPL

50 Z-37 A

50 Z-37 A

Jméno Kontakt Pobočka Útvar/ Kompetence
Pavel  Beneš
vedoucí oddělení
+420 770 164 410
pavel.benes@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
vedoucí odd., knihovník, knihovna
Ing. Markéta Ballová +420 606 648 449
marketa.ballova@nzm.cz
NZM Čáslav
-
kurátorka, podsbírka Rostlinná výroba II
Lucie Bednárková +420 773 607 335
lucie.bednarkova@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční a marketingová pracovnice
Mgr. Michal Beneš michal.benes@nzm.cz
NZM centrála
-
koordinační, programový a projektový pracovník
Mgr. Ivan Berger
ředitel pobočky Ostrava
+420 776 137 144
ivan.berger@nzm.cz
NZM Ostrava
-
ředitel pobočky Ostrava
Jaromír Böhm NZM Čáslav
-
konzervátor, opravář zemědělských strojů
Mgr. Kateřina Čapounová
vedoucí oddělení
+420 773 451 013
katerina.capounova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
vedoucí oddělení produkce
Ing. Jiří Čejka +420 770 158 626
jiri.cejka@nzm.cz
NZM Čáslav
-
Správce areálu Čáslav
Štěpánka Chlustinová +420 724 873 115
stepanka.chlustinova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ekonomiky a personalistiky
referentka majetku
Jaroslav Chovan +420 778 747 182
jaroslav.chovan@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ochrany sbírky
operátor termokomory, konzervátor
Bc. Lenka Dlabolová
vedoucí oddělení
+420 773 451 012
lenka.dlabolova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení marketingově-obchodní
vedoucí oddělení
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
ředitel pobočky Kačina a náměstek pro muzeologii
+420 724 412 266
pavel.dousa@nzm.cz
NZM Kačina
-
ředitel pobočky Kačina
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
náměstek pro muzeologii, ředitel pobočky Kačina
+420 724 412 266
pavel.dousa@nzm.cz
NZM centrála
-
náměstek pro muzeologii
Ing. Dita Drozdová
náměstek pro řízení sekce provozně ekonomické
+420 607 093 334
dita.drozdova@nzm.cz
NZM centrála
-
náměstek pro řízení sekce provozně ekonomické
Alena Dubová +420 776 438 874
alena.dubova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ekonomiky a personalistiky
vedoucí referátu účetnictví a daní
Miroslav Fíla NZM Čáslav
-
provozář
Ing. Pavel Filipovský +420 775 880 928
pavel.filipovsky@nzm.cz
NZM Praha
oddělení provozně-investiční
investiční referent
Ing. Tereza Fílová +420 777 459 513
tereza.filova@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční a projektová pracovnice, referentka majetkové správy
Sylvie Foltová +420 778 730 586
sylvie.foltova@nzm.cz
NZM Ostrava
-
finanční referentka a administrativní pracovnice
Bc. Hana Formánková +420 770 147 344
hana.formankova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení vědy a výzkumu
odborná asistentka, sekretariát a podatelna
Mgr. Michaela Grulich +420 775 861 119
michaela.grulich@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
muzejní edukátor
Dana Havelková +420 770 183 777
dana.havelkova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení evropských dotací a stavebních investic
administrátorka projektů
Pavla Heřmanová +420 773 451 014
pavla.hermanova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví
rozpočet
Bc. Jana Jakubská +420 771 122 852
jana.jakubska@nzm.cz
NZM centrála
oddělení muzeologie
kurátorka fondu Archiválie
Bc. Romana Janíková +420 601 057 821
romana.janikova@nzm.cz
NZM Valtice
-
asistentka ředitele, knihovnice, knihovna
Mgr. Dana Janotová, Ph.D.
vedoucí oddělení
+420 771 122 854
dana.janotova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ochrany sbírky
vedoucí oddělení
Mgr. Jana Jírovcová +420 777 457 040
jana.jirovcova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
kurátorka, podsbírka Živočišná výroba
Mgr. Helena Jura +420 770 155 512
helena.jura@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
muzejní edukátor
Ing. Hana Kabíčková +420 778 493 187
hana.kabickova@nzm.cz
NZM centrála
-
kontrolor
Jana Kadlecová
vedoucí oddělení
+420 602 635 915
jana.kadlecova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení prezentace
vedoucí oddělení
Jana Kalášková +420 778 522 638
jana.kalaskova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení muzeologie
asistentka oddělení muzeologie
David Kempný +420 603 347 975
kempes1@seznam.cz
NZM Ostrava
-
správce budovy
Mgr. Ivana Kinská +420 770 183 117
ivana.kinska@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
lektorka, lektorské programy NZM Ohrada
Ing. Václav Kinský
ředitel pobočky Ohrada
+420 773 765 161, +420 777 554 982
vaclav.kinsky@nzm.cz
NZM Ohrada
-
ředitel pobočky Ohrada
Petr Kohoutek NZM Čáslav
-
konzervátor
Mgr. Petr Konečný +420 775 880 927
petr.konecny@nzm.cz
NZM centrála
oddělení pro veřejné zakázky a právní agendu
administrátor veřejných zakázek
Ing. Šárka Kopecká +420 731 233 520
sarka.kopecka@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční, koordinační, projektová a programová pracovnice
Bc. Magdalena Kořenská +420 777 363 396
magdalena.korenska@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
manažerka expozice Gastronomie, kurzy vaření
Lukáš Kovalský +420 773 767 182
lukas.kovalsky@nzm.cz
NZM Praha
-
vedoucí referátu ICT, správce informačních a komunikačních technologií
Ing. Vilém Křeček
ředitel pobočky Valtice
+420 606 732 816
vilem.krecek@nzm.cz
NZM Valtice
-
ředitel pobočky Valtice, kurátor, podsbírky Zelinářství a Květinářství
Mgr. Tamara Kroupová +420 603 256 618
tamara.kroupova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
koordinační, projektová a programová pracovnice, pronájmy
Mgr. Marta Krusberská +420 778 454 913
marta.krusberska@nzm.cz
NZM Ostrava
-
archeoložka, kurátorka, podsbírka Archeologie zemědělství
Mgr. Lucie Kubásková
vedoucí oddělení
+420 702 139 590
lucie.kubaskova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení muzeologie
vedoucí oddělení muzeologie, kurátorka podsbírky Potravinářská výroba
Ing. Tomáš Kubeš +420 773 789 838
tomas.kubes@nzm.cz
NZM Praha
oddělení provozně-investiční
manažer expozic
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. eduard.kubu@nzm.cz
NZM centrála
oddělení vědy a výzkumu
koordinační a projektový vědecko-výzkumný pracovník a projektový manažer
Monika Kuldová +420 778 423 429
monika.kuldova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné oddělení
konzervátorka
Roman Kváč roman.kvac@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
technický pracovník a provozář
Mgr. Klára Linhartová
vedoucí oddělení
+420 770 186 054
klara.linhartova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
vedoucí oddělení, kurátorka podsbírky etnografie a obchodu
Michaela Lubová +420 773 106 197
NZM Valtice
-
pokladní
Marie Machová +420 770 183 118
marie.machova@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
produkční