Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Výstava Zdraví rostlin ve fotografii

Termín konání: 1. 4. 2022 – 30. 10. 2022

Zdraví rostlin ve fotografii

Vítězné snímky fotosoutěže "Pečujme o zdraví rostlin, i ony mohou být nemocné" zachycují nejen krásu rostlin, ale i téma škůdců a chorob, které jsou často nedílnou součástí jejich života.

Rostliny jsou nezastupitelnou součástí naší planety. Obzvláště těm zemědělským je třeba vytvářet optimální podmínky pro růst, zajistit jejich ochranu před škůdci a chorobami, i těmi nepůvodními. Monitoring jejich šíření i pravidelné informování veřejnosti o riziku nákaz a způsobech ochrany zajišťuje v roli národní organizace ochrany rostlin České republiky Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský.

Výstava, kterou jsme pro návštěvníky muzea připravili, představuje rostliny jako živé organismy, které potřebují péči nejen rostlinolékařů, ale i laické veřejnosti.

Výstava Zdraví rostlin ve fotografii, NZM Valtice