Příběh zemědělství – Praha

Výstava I za totality vznikaly krásné zahrady

Termín konání: 6. 9. 2022 – 23. 4. 2023

Výstava I za totality vznikaly krásné zahrady

Zveme vás na výstavu Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s názvem I za totality vznikaly krásné zahrady. Hlavním cílem výstavy je poukázat na zahradně-architektonickou tvorbu v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky.

Výstava se zaměřuje hlavně na základní charakteristiku zahradně-architektonické tvorby Ivara Otruby (1933) a Otakara Kuči (1927–2018) a prezentuje ukázky zahradně-architektonických řešení výukových, výstavních a sbírkových zahrad, sídlištních parků, městských parků, nemocničních a lázeňských parků, historických zahrad, pietních území a úpravy pomníků od těchto i jiných autorů.

Na jednadvaceti výstavních panelech umístěných ve venkovní expozici Národního zemědělského muzea je postupně představena tehdejší tvorba prostřednictvím interpretace četných leteckých snímků, zahradních výkresů, plánů, historických a současných fotografií. Prostřednictvím ukázek zprostředkovává vhled do problematiky řešení objektů zahradní a krajinářské tvorby z let 1939–1989 na našem území.

Výstava patří k jednomu závěrečnému výstupu výzkumného projektu podporovaného Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky. 

K výstavě bude vydán česko-anglický katalog.

Výstavu si v Národním zemědělském muzeu Praha můžete prohlédnout od 6. září 2022 do 23. dubna 2023.

 

Výstava I za totality vznikaly krásné zahrady

Fotoalbum