Příběh zemědělství – Praha

Muzejní noc v Národním zemědělském muzeu

Termín konání: 18. 6. 2021, 17:00–23:00

Muzejní noc v Národním zemědělském muzeu

Přijďte zakusit neopakovatelnou atmosféru návštěvy Národního zemědělského muzea ve večerních a nočních hodinách. 

Pražská muzejní noc byla vzhledem k epidemiologické situaci přesunuta z června na září, posléze Asociací muzeí a galerií ČR zrušena. O nevšední zážitek večerních a nočních prohlídek muzea vás nechceme připravit, proto jsme se zapojili výjimečně do XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí.

Ve dnech 18. června až 19. září 2021 se uskuteční XVII. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem.

Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům prohlídky svých stálých expozic a výstav a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou  muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku Muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí a významným kulturním fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.
Festival muzejních nocí se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

Otevřeno bude celé muzeum, navštívit můžete všechny expozice a výstavy včetně střešní terasy s expozicí Živá zahrada výhledů. Vstup do muzea je v čase od 17 do 23 hodin pro všechny zdarma.