Příběh zemědělství – Praha

Noc vědců 2021

Termín konání: 24. 9. 2021, 17:00–22:00

Noc vědců

Už pátým rokem se Národní zemědělské muzeum v Praze a letos nově i v Ostravě na jeden večer v roce proměňuje v centrum zemědělské vědy. Během Noci vědců tu každoročně můžete potkat odborníky z živočišné i rostlinné výroby, výzkumníky lesního hospodářství, potravinářství i vědce, kteří zkoumají kvalitu půdy či vody. Téměř dvě desítky zemědělských institucí a výzkumných ústavů tu prezentují nejnovější vědecké poznatky a výsledky výzkumných projektů a jsou připraveni odpovídat na vaše dotazy. Samozřejmostí jsou pokusy i dětské soutěže, ukázky zemědělské techniky, odborné přednášky, workshopy, dílny, komentované prohlídky muzejních výstav a expozic i vaření a degustace.

Na programu v Národním zemědělském muzeum v Praze se letos podílejí:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Agritec Plant Research s.r.o.
Česká akademie zemědělských věd
Státní pozemkový úřad
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i.
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Kompletní program Noci vědců 2021 po celé České republice.

                                      


Historie, současnost a budoucnost lnu setého aneb jak kráčel čas

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

len

Len, nejstarší zemědělská plodina známá už ze starého Egypta. V reliéfech zobrazené zpracovávání lnu či v pyramidách mumie ovázané lněnými tkanicemi nasvědčují, že lnářství bylo již tehdy na vysoké úrovni. I staré Řecko a následně Římané pěstovali len k výrobě jemných oděvů, ubrusů, provazů a velkých plachet pro zakrytí arén. Historická cesta příchodu lnu do České republiky vedla z Itálie a Španělska. Dokladem toho jsou názvy obcí a pozemkových tratí, (Lnáře, Lensedly, Lniště, Na Bělidle), v muzeích připomínají rozkvě lnářské výroby historické lamačky, kolovrátky a lisy na olej. I když len na našich polích vidíme jen zřídka, jeho dnešní využití je podstatně širší: od zpracování semen a oleje pro potravinářství až například pro výrobu kompozitních materiálů (kelímky, kufry, lyže, lodě, kajuty, atd.). O osudu i budoucnosti této starobylé a zajímavé plodiny se dozvíte na Noci vědců na stanovišti společnosti Agritec Plant Research s.r.o.


Čas lidí, čas stromů, čas lesa

 Přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum, výstavní sál 3. patro

 Kdy: 19:10 – 19:45

 Přednášející: prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská 

Představení vývoje lesnických představ o lese, vztahu lesa společnosti. Požadavky na les se měnily během staletí a lesníci reagovali vstřícně zájmům vlastníků lesních majetků. Během doby se však požadavky na les měnily a tento vývoj zdaleka není ukončen.

  

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

Prezentace vědeckých časopisů ČAZV (aktuální i historické výtisky), vývoj a význam ČAZV v její 97 leté historii, zábavně-naučné aktivity pro děti s odměnami. 


Času navzdory aneb Jak se předměty mění v exponáty

 Workshop pro děti

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

Počet dětí 5, věk: 8-12

Na workshopu vás seznámíme s tím, co obnáší pojem paměťové instituce, jaký je rozdíl mezi muzeem a archivem, a že hlavním posláním těchto institucí je vlastně umožnění cestování v čase. Ukážeme uložení fondů a sbírek se zaměřením na preventivní konzervaci, která je podmínkou zajištění „druhého života předmětů“. Účastníci si mohou vyzkoušet základní úkony při ochraně archiválií.

logo NZM


Když vařila prababička

 Workshop, komentovaná ukázka přípravy tradičního menu z kuchařských knih z poloviny 19. století.

 Kde: Národní zemědělské muzeum, gastrostudio 3. patro

 Kdy: 17:30 – 20:00

Vzpomínáte na babiččiny kynuté buchty? Připravujete doma svíčkovou podle starého rodinného receptu? Zkrátka, máte rádi tradiční kuchyni? Neváhejte a zúčastněte se našeho programu „Když vařila prababička“ v rámci Noci vědců. Čeká na Vás komentovaná příprava jídel podle historických receptářů a vědomostní kvíz s kulinární tématikou, v rámci kterého se dozvíte mnoho zajímavého ze světa gastronomie. Pro vítěze jsme připravili slevové poukazy na kurzy vaření v našem Gastrostudiu. Večer bude završen ochutnávkou připravených pokrmů. Program začne v 17:30 a jeho předpokládaná délka je 2,5 hodiny. Kapacita je omezená. Pokud máte zájem se programu zúčastnit, registrujte se na emailové adrese Kristyna.Kadlecova@nzm.cz.

Program proběhne v rámci projektu Kulinární dědictví českých zemí, který aktuálně naše muzeum řeší. V součinnosti s Národním zemědělským muzeem Ostrava a ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR Vám ukážeme původní dobovou i moderní podobu vybraných pokrmů.

logo NZM


Vyhlášení soutěže Věda pro zemi 2021

 Slavnostní vyhlášení

 Kde: Národní zemědělské muzeum, výstavní sál 3. patro

 Kdy: 17:00 – 17:30

Jako v minulých letech, proběhne v Národním zemědělském muzeu během akce Noc vědců vyhlášení tradiční soutěže Věda pro zemi 2021. V tomto roce byla soutěž vyhlášena ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, a to se zaměřením na dvě aktuální témata: ovoce a zelenina, genetik G. J. Mendel. Autoři prací, které budou vyhodnoceny jako vítězné, budou moci publikovat svůj text pod hlavičkou muzea.

logo NZM


Proměny krajiny

 Dílna pro děti

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

Ukážeme vám, jak a proč se proměňovala naše krajina v souvislosti s vynálezy a společenskými změnami. Vyzkoušíte si sami vytvořit krajinu od nejstaršího osídlení, přes změny v době vrcholné kolonizace, poddanskou a pozemkovou reformou v 18. století, až po změny ve druhé polovině 20. století, spojené zejména s kolektivizací.

logo NZM

 


Komentovaná prohlídka s kurátorem – expozice Jede traktor

 Komentovaná prohlídka

 Kde: Národní zemědělské muzeum, expozice Jede traktor, snížené přízemí

 Kdy: 18:00 – 19:00

Dvě desítky historických traktorů od tuzemských i zahraničních výrobců od roku 1917 do roku 1953. Komentovaná prohlídka se zastávkami u jednotlivých strojů s odborným výkladem. Technické detaily a zajímavosti doplněné příběhy jednotlivých exponátů. Pro děti jsou k dispozici šlapací traktůrky a odrážedla, vyzkoušet si můžete unikátní trenažér Zetor Major simulující reálnou jízdu traktorem.

průvodce: Ing. Vladimír Michálek –  kurátor podsbírky dopravy, zdrojů energie a samochodných, ředitel pobočky NZM Čáslav

logo NZM


Komentovaná prohlídka s kurátorem – expozice Zemědělství

 Komentovaná prohlídka

 Kde: Národní zemědělské muzeum, expozice zemědělství, 2. patro

 Kdy: 20:00 – 21:00

Zemědělství od neolitu představuje základ celé společnosti, umožnilo rozvoj dalších odvětví, vědy a techniky. Obděláváním půdy a chovem domácích zvířat se až do 19. století živila převážná část obyvatel. Po celá staletí člověk přistupoval s láskou a respektem k přírodě, s citem pro rodnou půdu a s úctou k rodinné tradici. Komentovaná prohlídka seznámí se základními zemědělskými mezníky a provede hospodářským rokem prostřednictvím vybraných sbírkových předmětů.

průvodce: Mgr. Lucie Kubásková – vedoucí oddělení muzeologie

logo NZM


Komentovaná prohlídka s kurátorem – výstava Lékaři rostlin

 Komentovaná prohlídka

 Kde: Národní zemědělské muzeum, expozice Lékaři rostlin, 2. patro

 Kdy: 19:00 – 20:00

Rostlinolékařství - obor, který přispěl významnou měrou ve 20. století ke zvýšení zemědělské produkce a napomohl zbavit svět hladomorů, se dnes, ve vztahu k přírodě, lidskému zdraví nebo udržitelné ekonomice stává stále diskutovanějším tématem. Výstava vznikla u příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin (2020). 

průvodce: Mgr. Martin Kopeček, kurátor výstavy 

logo NZM


Třináct proměn české krajiny 

 Panelová výstava  

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

Ukázky zemědělské krajiny, ve které došlo promyšlenými lidskými zásahy ke zlepšení její rozmanitosti, zvýšení prostupnosti či schopnosti zadržovat vodu. Na fotografiích jsou zachyceny vybrané realizace z třinácti krajů České republiky vybudované v rámci pozemkových úprav a jejich proměny v čase.  

 


Email versus koresponďák. Signalizační zprávy kdysi a dnes. 

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum, 2. patro

 Kdy: 17:00 – 22:00

Jakou formou dával stát vědět agronomům z velkých podniků, že se na polích objevily mandelinky nebo mšice? Přišel jim korespondenční lístek se stručnými informacemi, od kdy a čím je vhodné ošetřit. Od té doby se hodně změnilo, korespondenční lístek nahradil email s odkazem na Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ, ve kterém se agronom dozví nejen aktuální výskyt a jeho intenzitu škůdce nebo choroby, ale i seznam všech použitelných přípravků, včetně dalších praktických doporučení. Zkuste se na chvíli stát agronomem a pojďte se seznámit s Rostlinolékařským portálem a možnostmi jeho využití nejen na poli, ale i u Vás na zahrádce.   

Forma: komentované ukázky ručně kreslených map a koresponďáků po automatické e-maily pěstitelům s PC ukázkami funkcí RLP a hledání odpovědí na problémy chorob a škůdců zahrad, okrasných dřevin a bylin. Máte problém s nějakým škůdcem na své zahradě? Přijďte a zkusíme Vám ukázat, kde a jak nalézt odpověď na Váš problém. Vhodné pro dospělé.


Skromní rodiče, nenasytné děti, aneb ne všechna vývojová stádia škůdců opravdu škodí.

  Komentovaná ukázka, soutěže o sladké odměny, omalovánky, kvízy, vhodné pro děti

 Kde: Národní zemědělské muzeum, 2. patro

 Kdy: 17:00 – 22:00

Víte, jak vypadá dospělec housenky, která vám zlikvidovala živý plot? Jak to, že Vám letos propadla celá úroda švestek a nezbylo ani na koláč? Ukážeme Vám, se kterými škůdci a jejich vývojovými stádii se můžete setkat na svých zahrádkách a jakým způsobem je možné je odhalit (detekovat) a vymýtit (eradikovat), včetně řešení ochrany chemické i nechemické. Součástí expozice je hra „Najdi svoje rodiče“ nebo „Hostitel versus predátor“. Na stanovišti se seznámíte také s netradičními druhy ovoce a dozvíte se, jak se hlídají hranice, aby se k nám nedostaly invazní druhy chorob a škůdců.


Co jsou vlastně ty přípravky na ochranu rostlin a kdy je nutné je použít?

 Přednáška

  Kde: Národní zemědělské muzeum, výstavní sál 3. patro

 Kdy: 18:00 – 18:35

Vysvětlení pojmu přípravky na ochranu rostlin, jejich účel, rizika a vývoj povolovacího procesu. Vysvětlení situací, kdy je použití přípravku nezbytné pro zajištění zdravé a kvalitní produkce. Jaké nástroje monitoringu škodlivých druhů organismů existují a jak je využít nejen k potvrzení výskytu, ale i jako nechemickou zbraň! 

Přednášející: Ing. Pavel Minář, Ph.D., Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

 


Trpělivost ovoce přináší

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum, 

 Kdy: 17:00 – 22:00

Zažijte proměnu odrůd ovoce a jejich chutí v čase. Jaké nástrahy číhají na pěstitele? Ukázky odrůd a poznávačka pro děti.  


 

 

 


Šlechtění ovoce je závod s časem
 

 Přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum, výstavní sál 3. patro

 Kdy: 19:45 – 20:20

Kdy začalo šlechtění ovoce? Proč jsou šlechtěny stále nové odrůdy? Jak dlouho trvá, než se vyšlechtí nová odrůda třešně? A proč je vlastně šlechtění tak důležité? To vše a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte v přednášce Lubomíra Zeleného.  

Přednášející:  Ing. Lubor Zelený


Genetické zdroje bramboru, topinamburu a jakonu

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

Ukázky rostlinného materiálu včetně hlíz, doplněná o tiskoviny, letáky, omalovánky pro děti.    


O netradičních okopaninách a jejich pěstování u nás

 Přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum, objevovna 2. patro

 Kdy: 18:00 – 18:35

Na pozemcích Výzkumného ústavu bramborářského H. Brod jsou již několik let testovány netradiční okopaniny, jako jsou slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), jakon (Smallanthus sonchifolius) povijnice batátová (Ipomoea batatas), jam čínský (Dioscorea opposita) a melok hlíznatý (Ullucus tuberosus).  Odkud tyto okopaniny pocházejí, jaké mají nutriční vlastnosti, čím jsou jedinečné a jak se je u nás daří pěstovat - to vše se dozvíte na přednášce Ing. Andrei Svobodové, Ph.D. 

Přednášející:  Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.

 


100 let lesnického výzkumu - 100 let života lesa

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

Průřezová prezentace oborů lesnického výzkumu ve vazbě na 100 let existence VÚLHM. Pro děti je připraveno putování po lese se zvířátky.  
Destrukce a obnova lesa - rozdíl v rychlosti a čase

 Přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum, výstavní sál 3. patro

 Kdy: 18:35 – 19:10

Rychlost destrukce lesa vlivem přírodních podmínek je ohromující. Les, zničený kůrovcem, zmizí za několik let. Jeho obnova a růst naopak potrvá desetiletí.  

Přednášející:  doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. 


Proměny potravin v čase

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum, 3. patro

 Kdy: 17:00 – 22:00

Zajímá vás, jak může čas působit na potraviny a na naše stravování? Ukážeme vám, jak se potravinářské výrobky mění v čase, jak je správně skladovat a uchovávat, jako je využití hmyzu v potravinářství, jak se potravinám odměřuje čas a spoustu dalších zajímavostí. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet, jak správně skládat potraviny do ledničky.  


Výhledy ve šlechtění a aplikaci ekologické zeleniny

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum 

 Kdy: 17:00 – 22:00

Odrůdy zeleniny využívané v podmínkách intenzivního zemědělství často nevyhovují potřebám ekologických zemědělců. Aby byla v budoucnu ekologická zelenina lépe dostupná, šlechtí výzkumníci odrůdy, které budou v systému ekologického zemědělství dobře prosperovat. O šlechtění fazolí, brukvovitých a rajčat,  které by mohly lépe odolávat  stresu, škůdcům a chorobám, se dozvíte na stanovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby.  

 


SMARTPROTECT – Chytré zemědělství

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum 

 Kdy: 17:00 – 22:00

Výsledky mezinárodního projektu a jeho využití českými zelináři. Projekt z programu EU H2020 řeší problematiku chytrých postupů pro ochranu zelenin a to jak polních tak skleníkových. Je zaměřen na šíření informací mezi různými oblastmi, konzultací nových technik a jejich praktické předvádění. Informuje nejen odbornou veřejnost ale i  farmáře v národních jazycích, připravuje sady informačních materiálů. V mezinárodním měřítku testuje chytré pomůcky pro ochranu rostlin s cílem snížit vstupy  nežádoucích látek do pěstebního procesu. . Do projektu je zapojeno 15 institucí v rámci EU z odlišných environmentálních zón.  


Semena a jejich stárnutí

 Komentovaná ukázka, vhodné pro děti

 Kde: Národní zemědělské muzeum 

 Kdy: 17:00 – 22:00

Ukážeme si různé druhy plevelných semen. Zjistíme, jak se mění s přibývajícími lety strávenými v půdě. Podíváme se na to, jak doba setrvání v půdě ovlivňuje jejich životaschopnost a dormanci.


Kultury hub a čas

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum 

 Kdy: 17:00 – 22:00

Budou prezentovány kultury hub  pěstované na agarových živných mediích a to pohledem pouhým okem a pomocí stereomikroskopu. Zájemci se budou moci ptát na nejrůznější záležitosti  týkající se hub.  Návštěvníci si budou moci vyzkoušet vybrané techniky práce používané při práci s houbami a jejich studiu.


Réva vinná a její soupeř čas

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

Změny rostliny révy vinné v čase 1 roku od zimního řezu do sklizně. Co pro révu znamená čas: 100 let Výzkumné stanice vinařské v  Karlštejně, 30 let produkční vinice, 3 roky mladé rostliny, 1 rok než vznikne sazenice, 3 měsíce kultivace v in vitro podmínkách, 50 let konzervace v kryo podmínkách a také čas, kdy za pár hodin může narašený pupen spálit mráz. 


I rostliny mají své banky

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

I rostliny mají své banky. Ta největší je na Špicberkách a jsou v ní uložena semena všech známých druhů zemědělských plodin. Jaký má význam schovávat si semínka a k čemu nám slouží staré odrůdy a rostlinní předci zemědělských plodin? Představení genetických zdrojů rostlin České republiky a jejich využívání v historii až po současnost.


Senzory a čas

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

Zemědělská krajina ČR prošla v posledních stoletích dramatickým vývojem, který ovlivnil její dnešní tvář. Historické mapy, letecké snímkování a satelitní senzory tuto změnu dokumentují v kondenzované podobě a dávají nahlédnout pod pokličku společenských, biologických, socieoekonomických souvislostí s překvapivou naléhavostí potřeby zvažovat, jaké změny mohou mít ve svých dlouhodobých důsledcích dopady.  

Stanoviště bude prezentovat moderní senzorovou techniku pro sledování a monitoring změn polních zemědělských kultur. Těšte se na drony a senzory. 


Šlechtění: Od výběrů po nové genové techniky

 Přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum, objevovna, 2. patro

 Kdy: 18:35 – 19:10

Člověk si po tisíciletí vybíral rostliny, které uspokojovaly jeho potřeby. Posledních 50. let došlo k rozletu nových technik a prostý výběr a křížení nahradily nejen mutagenese, ale i genetické modifikace a genomové editace.  Co představují tyto nové techniky pro budoucnost zemědělského šlechtění?  
Přednášející: doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSs.


Jak uchovávat živé mikroorganismy 

 Přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum, výstavní sál 3. patro

 Kdy: 20:20 – 20:55

Jak uchovávat kultury mikroorganismů, aby přežili delší dobu, aniž by docházelo k jejich změně. 

Přednášející:  RNDr. David Novotný, Ph.D. 


Banky a bankovnictví u zemědělských rostlin

 Přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum, objevovna 2. patro

 Kdy: 19:10 – 19:45

Co jsou genetické zdroje a genové banky, jejich historie a význam pro současné i budoucí šlechtění. O Národním programu konzervace genetických zdrojů rostlin, významu mezinárodní spolupráce i globální úložišti na Špicberkách.   

Přednášející:  Ing. Vojtěch Holubec, CSc.  


Proměna zemědělské krajiny v čase z pohledu dálkového průzkumu Země

 Přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum, objevovna 2. patro

 Kdy: 19:45 – 20:20
Zemědělská krajina ČR prošla v posledních stoletích dramatickým vývojem, který ovlivnil její dnešní tvář. Historické mapy, letecké snímkování a satelitní senzory tuto změnu dokumentují v kondenzované podobě a dávají nahlédnout pod pokličku společenských, biologických, socieoekonomických souvislostí s překvapivou naléhavostí potřeby zvažovat, jaké změny mohou mít ve svých dlouhodobých důsledcích dopady.  
Přednášející: Ing. Jan Lukáš, Ph.D.
 


Zemědělská technika včera, dnes a zítra

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00
Ukázky současných moderních technologií a historie zemědělské techniky. 

 


Od tužky ke genu. O šlechtění hospodářských zvířat.

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00
Vývoj systému šlechtění hospodářských zvířat v Českých zemích. Proměny populací vlivem selekce a šlechtění na důležité znaky užitkovosti zvířat. V rámci stanovistě bude prezentována činnost Výzkumného ústavu živočisné výroby v.v.i. v Praze - Uhříněvsi. Pozornost bude zaměřena především na šlechtitelskou práci a genetiku, která umožnila proměnu hospodářských zvířat až do dnešní podoby. Na stanovišti se dozvíte, co vše se skrývá za šlechtitelskou prací a jak se vyvíjela v čase.  


O ovcích a lidech v proměnách času

 Přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum, objevovna 2. patro

 Kdy: 20:20 – 20:55

Na příkladu ovce lze dobře ilustrovat rozvoj a vzájemné ovlivňování se lidské společnosti a populace hospodářských zvířat od jejich domestikace až po současnost. Budou připomenuty milníky v dějinách lidské kultury a hospodářství, při kterých ovce sehrály klíčovou či průkopnickou roli, a naopak bude prezentován i vliv činnosti člověka a zejména jeho šlechtitelské práce na proměny ovčího druhu od divokých předků až po dnešní rozmanitost plemen různého zaměření.  

Přednášející: Ing. Michal Milerski, Ph.D.


Antibiotika v průběhu věků

 Přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum, objevovna 2. patro

 Kdy: 20:55 – 21:25

Od kdy používáme antibiotika? Byla to vždy tobolka předepsaná lékařem? Umí se bakterie antibiotikům bránit - jak a od kdy? Jaká je budoucnost používání antibiotik? Nejen na tyto otázky odpoví prezentace na téma "Antibiotika v průběhu věků".  

Přednášející:  Ing. Klára Laloučková


Stroj času v říši rostlin

 Komentovaná ukázka

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: 17:00 – 22:00

Úkoly pro děti i dospělé - pomocí "stroje času = kolo štěstí" budou tipovat významné okamžiky v pěstování rostlin. Ukázky jednotlivých vývojových fází vybraných pícnin. „Se zájmem cestuji v čase, jak rostliny rostou, ptám se, semínko klíčí, roste, kvete, jenom se kolem rozhlédněte, květ vedle květu k sobě láká, motýla, včelu i čmeláka, na pícní hostinu přijde i kráva, která nám chutné mléko dává.“  


Čas jako faktor ovlivňující rozvoj nejen střevní mikroflóry drůbeže - je možné s tím nesouhlasit?

 Online přednáška

 Kde: Národní zemědělské muzeum

 Kdy: dostupná od 17:00 hodin

Kuřata, stejně jako jiní teplokrevní živočichové, se líhnou s téměř sterilním trávicím traktem. Bezprostředně po vylíhnutí však dochází ke kolonizaci trávicího traktu. Protože se ale kuřata v komerční produkci líhnou v líhních bez kontaktu s dospělými slepicemi, osídlení jejich trávicího traktu je závislé jen na zdrojích v prostředí. Ne všechny baktérie z trávicího traktu však v prostředí přežívají stejně dobře a mikroflóra kuřat z komerční produkce v prvních týdnech života je výrazně odlišná od mikroflóry kuřat, která by se byla bývala vylíhla v hnízdě v kontaktu s kvočnou. Přitom kuřata s kvočnou jsou výrazně odolnějších proti infekcím než kuřata z líhní. Dá se s tím ale něco dělat? Ano, dá. Baktérie, které chybí v prostředí, lze získat v laboratořích a pak z nich připravovat definované probiotické směsi. Přitom je i není překvapivé, že podobný přístup lze použít i při vývoji nových typů probiotik pro lidi. 

 
Přednášející:  Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.