Příběh zemědělství – Praha

přednáška G. J. Mendel a meteorologie

Termín konání: 23.3.2023, 17:00

přednáška G. J. Mendel a meteorologie

RNDr., Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. přední český klimatolog, vám na své přednášce povypráví o vztahu Gregora Johanna Mendela k meteorologii.

Čtvrtek 23. března od 17 hodin, Národní zemědělské muzeum Praha. Vstup zdarma.

Přednáška je součástí programu akce O vodě a počasí, který NZM pořádá u příležitosti světového dne vody (22. 3.) a meteorologie (23. 3.).

V minulém roce 20. července uplynulo 200 let od narození objevitele genetických zákonitosti, Gregora Johanna Mendela. K překvapení mnohých se ve velké rozsahu věnoval také meteorologii. Dokladem jsou jeho rukou psané meteorologické záznamy z pozorování, které sám v Brně v letech 1879 až 1883 prováděl. Díky svým znalostem fyziky, které získal během studií na vídeňské univerzitě, analyzoval příčiny atmosférických jevů. Známý je jeho popis smrště v Brně 13. října 1870. G. J Mendel se také zasloužil o založení meteorologických stanic na Moravě. Snažil se o předpovědi počasí a jejich specifikaci pro zemědělce. Z jeho uváděných 13 publikací je 9 věnováno meteorologii.

Přednáška je součástí programu akce O vodě a počasí, který NZM pořádá u příležitosti světového dne vody (22. 3.) a meteorologie (23. 3.). Přednáška je doprovodným programem k výstavě Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství. Ve stejný den vás zveme na vernisáž výstavy Voda pro všechny.

O VODĚ A POČASÍ