Příběh zemědělství – Praha

přednáška Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v historickém kontextu

Termín konání: 1.11.2022, 17:00

přednáška Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v historickém kontextu

Srdečně vás zveme na přednášku Ing. Zdeňka Nováka, generálního ředitele Národního zemědělského muzea, na téma Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v historickém kontextu.

Přednáška se uskuteční 1. listopadu 2022 od 17 hodin v přízemí v malém sále v Národním zemědělském muzeu Praha.

Vstup zdarma.

Střední Polabí je tradičním místem chovu koní, které místní chovatelé dodávali již přemyslovským knížatům. Císařský dvorní hřebčín založený císařem Rudolfem II. dne 6. března 1579 po více než dvě staletí využíval k chovu starokladrubských koní krajinu, která se nijak nelišila od svého okolí. Po napoleonských válkách v době obnovy pořádku v říši zahájil císařský dvůr radikální proměnu dosavadního stavu krajiny do podoby unikátního okrasného statku. Okrasný statek je specifickým projevem zahradní a krajinné tvorby. Poprvé jej sice popsal již Pietro de‘ Crescenzi ve 14. století, ale pojem ferme ornée se začal používat až ve století 18. (Stephen Switzer). Kladrubská krajina je příkladem kombinace francouzských, anglických a malířsko‑krajinářských principů zahradní tvorby, jejichž cílem bylo vyjádřit výjimečný účel krajiny – chov a výcvik jedinečných galakarosiérů.

Přednášející Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea, je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historie zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, kterou zastupoval jako řádný člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny. Mimo jiné se významně podílel na úspěšné nominaci statku „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“, jenž byl v červenci roku 2019 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Přednáška Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v historickém kontextu je součástí cyklu doprovodných přednášek k výstavě Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem.