Příběh zemědělství – Praha

Výstava Lesy pro budoucnost

Výstava Lesy pro budoucnost

Lesy České republiky sází lesy nové generace, které vyrostou za desítky let. Jaké budou? Přijďte se na ně podívat již dnes.

Zveme vás na prohlídku nové výstavy Lesů České republiky, která se skládá ze dvou částí. V té stálé státní podnik představuje své programy, které směřují k obnově lesa stiženého mnohaletou kůrovcovou kalamitou. Tyto aktivy se dají shrnout mottem Kalamita je příležitost. Jedná se mj. o programy Sázíme lesy nové generace nebo Lesy pro XXII. století. V programu Vracíme vodu lesu, který je s investičním plánem miliardy korun největším vodohospodářským v historii podniku, jsou obnovovány studánky či mokřady, staví se rybníky i hráze a potoky se vracejí do přirozených toků.

Lesy ČR zde představují i programy Vracíme koně lesu a Vracíme sovy do lesa, které se zaměřují na navrácení šetrného hospodaření v nepřístupném terénu, nebo podporu hnízdění dravců – přirozených škůdců přemnožených hlodavců.

Zúčastnili jste se v říjnu 2019 Dne za obnovu lesa? Tedy podobně jako dalších 31 tisíc nadšenců? Pak se možná najdete na fotografii v další části výstavy, která je připomínkou na nejen tuto gigantickou akci pro veřejnost, ale i pozvánkou na další stovky menších brigád, na nichž dobrovolníci sázejí stromky, uklízejí klest či sbírají semena lesních stromů pro přípravu nových sazenic.

Virtuální prohlídka výstavy LČR v Národním zemědělském muzeu

   Výstavu realizovaly v Národním zemědělském muzeu Lesy ČR ve spolupráci s ČERMÁK DESIGN.

Fotoalbum